darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,

Styczeń 2005

Perlice


perlica, drob ozdobny, ptaki ozdobne,
Nieśność tych ptaków jest jednak niska, podobnie zresztą jak i wylęgowość. Pierwsze jaja znoszą w wieku 28-42 tygodni, liczba jaj w sezonie wynosi nie więcej niż 15-20 sztuk. Mimo dawnego udomowienia (około 2000 lat temu) nadal wykazują wiele cech swych dziko żyjących przodków.

W Europie doceniono te ptaki ze względu na ich niewątpliwie piękne upierzenie, doskonałą jakość mięsa oraz wyjątkowo smaczne jaja. W Polsce chów perlic był dość popularny. W latach siedemdziesiątych utrzymywano duże stada tych ptaków, zajmowano się ich selekcją, prowadzono prace naukowe. Z przykrością należy jednak stwierdzić, że przez wiele następnych lat prawie zupełnie o nich zapomniano, a chowem w niewielkich stadkach zajmowali się wyłącznie amatorzy. Sytuacja ta się jednak w ostatnim okresie poprawia, rośnie zainteresowanie tym gatunkiem, czego przykładem jest chociażby wiele ogłoszeń ukazujących się w rubrykach “kupno i sprzedaż” kolejnych numerów czasopisma “fauna&flora”. Chów perlic jest bardzo rozwinięty we Francji, chowane są tam systemem intensywnym oraz półintensywnym z wykorzystaniem naturalnych wybiegów przy zachowaniu wszystkich standardów obowiązujących w tzw. produkcji certyfikowanej, a ich tuszki sprzedawane są po wysokich cenach jako produkt markowy z logo Label Rouge.

CHARAKTERYSTYKA
Wśród perlic wyróżnia się kilka odmian różniących się barwą upierzenia. Najczęściej hodowane są białe, perłowe oraz tzw. standardowe o upierzeniu ciemno-szarym z białymi plamami, rzadszą odmianą są perliczki o barwie brązowej, czarnej lub żółtej.


drób, perlice
NIEŚNOŚĆ
CHÓW i ROZMNAŻANIE

W różnych materiałach źródłowych dotyczących chowu perlic autorzy podają, że w okresie reprodukcji dobierają się parami i że wśród nich występuje monogamia, być może tak się dzieje u dziko żyjących ptaków, natomiast u udomowionych jeden samiec z powodzeniem może kryć kilka czy nawet kilkanaście samic.Utrzymywanie kilku samców wśród niewielkiej liczby perliczek jest niewskazane, bowiem w takich warunkach najczęściej zajmują się nieustannym gonieniem się. Zniesione przez perliczki jaja najlepiej wysiadują kury - przy czym naturalnie mowa o takich, które jeszcze nie pozbyły się instynktu kwoczenia. Bardzo dobre są do tego celu kurki typu “liliputy”, które takim właśnie bardzo silnym instynktem się odznaczają.Prof. Dr. Hab. Ewa Świerczewska
Zakład Hodowli Drobiu SGGW w Warszawie
MANDARYNKI


Drob, kaczki, kaczuszki, Mandarynka,
     Mandarynka wraz z opisywaną już karolinką (f&f nr 8 i 12/2000) tworzą rodzaj Aix. Z jedenastoma innymi gatunkami z kilku różnych rodzajów należą do nadrodzaju Cairini. Gatunki te różnią się między sobą wielkością i ubarwieniem lecz wszystkie związane są ze środowiskiem leśnym, a ich palce zakończone są ostrymi pazurkami, co ułatwia im poruszanie się po gałęziach drzew. Większość z nich gniazduje w dziuplach. Wszystkie określane są jako kaczki drzewne. Najbardziej znanym przedstawicielem tego nadrodzaju jest piżmówka amerykańska (Cairina moschata) z tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. Wszyscy dobrze znamy jej udomowioną formę, hodowaną dla smacznego mięsa w wielu gospodarstwach przydomowych, na terenie całego kraju, błędnie nazywaną kaczką francuską. Aż trudno uwierzyć, że mandarynka, to jej bliska krewniaczka. (...)kaczki, kaczuszki, drób, drób ozdobny, mandarynki, Pielęgnując te kaczki, powinniśmy zapewnić im, podobnie jak innym gatunkom, stały, nieograniczony dostęp do wody. Dla pary mandarynek w zupełności wystarczą 2m2 lustra wody. Możemy także pielęgnować je, a nawet rozmnażać w większej grupie, czy w towarzystwie innych łagodnych gatunków blaszkodziobych. W takim przypadku wybieg i lustro wody powinny być nieporównywalnie większe. Istnieje pogląd, że im większy zbiornik wodny, tym lepiej. Jest w tym dużo prawdy, ale bez przesady. Ptaki powinny mieć stały kontakt wzrokowy ze swoim opiekunem dzięki czemu stają się ufne i łatwe do obserwacji. Na bardzo dużych akwenach dziczeją i chronią się przed naszym wzrokiem na przeciwległym brzegu. Należy też pamiętać, aby lustro wody było na poziomie otaczającego lądu, co umożliwia ptakom łatwe wychodzenie na brzeg. Dotyczy to szczególnie niewielkich zbiorników o stromych ścianach, wykonanych z tworzywa sztucznego lub z innego śliskiego materiału. Nieograniczony, stały kontakt z wodą (także zimną) powoduje, że upierzenie ptaków jest doskonałej jakości – gładkie, jedwabiste i nie przemakające dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu gruczołu tłuszczowego.Andrzej Jarosz
DANIO - jak rozmnażać(38kB)
Przygotowanie zbiornika tarliskowego

Dla parki lub trójki tarlaków wystarcza niewielki zbiornik, nawet poniżej 10 l. Polecam jednak większy, o objętości co najmniej 20 l, a w przypadku rozrodu stadnego (danio malabarski) najlepiej 40-50- litrowy. Napełniamy go świeżą, ale odstałą wodą do wysokości jedynie 12-15 cm. Ustalamy jej temperaturę na 25°C (danio kropkowany i malabarski wymagają przy tarle wyższej ciepłoty rzędu 27-28°C). Chociaż udany rozród możliwy jest również w wodzie twardej, to jednak najlepsze wyniki uzyskuje się w miękkiej, poniżej 10°n. Optymalny odczyn to pH 7. (...)


Tarło i technika jego przeprowadzania

Do tarła najlepiej używać kompletów tarlaków składających się z samicy i 2 samców lub 2 samic i 3 samców. Zbyt duża liczba samców wpływa ujemnie na kondycję samicy i może doprowadzić do jej zagonienia (szczególnie, gdy ikrzyca jest młoda). Z kolei, jeśli mleczaków będzie zbyt mało, to niektóre samice mogą zostać nie do końca wytarte lub też odsetek niezapłodnionej ikry może być większy. Na osobniki rodzicielskie wybieramy najintensywniej wybarwione mleczaki oraz ikrzyce z najbardziej napęczniałymi partiami brzusznymi (dobre wypełnienie ikrą jajników). Niektórzy hodowcy radzą rozdzielić tarlaki według płci na okres około tygodnia intensywnie karmiąc je wtedy larwami komarów i wodzienia, względnie doniczkowcami (lecz umiarkowanie, bo to karma bardzo kaloryczna) (...)


Wychów narybku

Larwy wylęgają się zwykle po 2-4 dobach i początkowo wiszą na szybach i roślinach. Zaczynają żerować po 6-7 dobach licząc od dnia wylęgu. Wtedy należy odsłonić zbiornik, można też zacząć go oświetlać. Najlepszym pierwszym pokarmem jest tzw. "pył" - mieszanina pierwotniaków, larw oczlików i wrotków. Jednak w przypadku danio odchów potomstwa jak najbardziej możliwy jest również na pokarmach sztucznych przeznaczonych dla narybku ryb jajorodnych, co ma duże znaczenie w przypadku początkujących akwarystów. Należy jednak pamiętać, że jednorazowa porcja pokarmu powinna zostać zjedzona w ciągu kilku minut po podaniu, gdyż w przeciwnym razie łatwo dochodzi do zepsucia się wody i śnięcia przychówku. Jeszcze dalej idące obostrzenia dotyczą karmienia mlekiem w proszku, żółtkiem jaja kurzego lub drożdżami.


(10kB) (16kB)Dr Hubert Zientek
Redaktor Naczelny
Magazynu Weterynaryjnego


Opolski Ogród Zoologiczny    Jednak dzięki zaangażowaniu kierownictwa i załogi Opolskiego Ogrodu Zoologicznego oraz przychylności władz miasta podjęto dzieło odbudowy.

Opolski Ogród Zoologiczny jest częścią pięknego, starego kompleksu parkowego Wyspy Bolko. Utworzony został na bazie przedwojennego zwierzyńca prywatnego powstałego w 1936 roku. Nowy okres w istnieniu ZOO zaczyna się w roku 1952. Powstaje w Opolu Komitet Odbudowy Zwierzyńca, dzięki któremu 22 lipca 1953 roku ZOO na wyspie zostaje ponownie otwarte.
Po powodzi powstaje nowa koncepcja zagospodarowania zniszczonego terenu. Ogród zoologiczny zostaje podzielony na krainy zoogeograficzne. Zwierzęta mają być eksponowane na dużych wybiegach, w dużych grupach i w towarzystwie innych zwierząt z tej samej krainy. Po raz trzeci w swojej historii ZOO zostaje otwarte l czerwca l998 roku. Trwa intensywna odbudowa. Nowa koncepcja zostaje krok po kroku realizowana. Powstają duże fosowe wybiegi, przestronne pomieszczenia dla dużych kotów, wyspy małp, budynek i duży basen dla pelikanów. Powstaje żyrafiarnia wraz z pomieszczeniami dla nosorożców. Dzięki pomocy ogrodów zoologicznych z całej Europy zwierzęta po raz kolejny przybywają na Wyspę Bolko.

(29kB)
Przyjeżdżają do Opola pierwsze żyrafy i nosorożce w historii ogrodu. I etap odbudowy zostaje ukończony. Pojawiają się pierwsze sukcesy hodowlane. Po raz pierwszy w Polsce rodzą się lemury wari rude i zebry Hartmanna. Rozmnażają się siamangi - największe z gibbonów, sajmiri, ponocnice, uistiti, lemury katta, kangury rude i małe kanguroszczury. Wilki grzywiaste po raz pierwszy w Polsce odchowują swoje młode. Mnożą się serwale, oryksy szablorogie, niale grzywiaste, mundżaki, zebry, kapibary, strusie, czaple, ary, gwarki i wiele innych. (...) Opolskie ZOO to także atrakcja dla dzieci, gdyż w tzw. "MINI-ZOO" zapewnia bezpośredni kontakt ze zwierzęciem, mogą wybrane zwierzęta karmić i dotykać.
W ZOO prowadzone są również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto opolskie ZOO oferuje place zabaw, miejsca piknikowe oraz kawiarenkę i karczmę oraz sklepik z pamiątkami. Otwarte jest codziennie: latem w godz. 10-18, a zimą 9-16, a tych, którzy nie mogą osobiście odwiedzić ogrodu dyrekcja zaprasza na www.zoo.opole.plWyspy małp są to wybiegi otoczone wodą i to ona stanowi granicę między zwierzętami a zwiedzającymi. Aby się na nie dostać zwierzęta muszą przejść przez specjalne trapy zawieszone na linach. Ekspozycja jest często zmieniana, znajdują się tutaj lemury katta, gibbony białorękie i siamangi.Powrót do archiwum

Strona główna

Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.