(4kB)
Bażant, bażanty Bażant złocisty, bażant diamentowy"fauna&flora" Kwiecień 04/2021 (267)
Numer kwietniowy

Kogucik, czy kurka?Autorzy:
Damian Bień,
Monika Łukasiewicz,
Monika Michalczuk,
Arkadiusz Matuszewski,
Wojciech Wójcik
Katedra Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie
"fauna&flora" Październik 10/2015 (201)
Numer październikowy

Hodowla wolierowa bażanta obrożnego
przeznaczonego do introdukcjiAutorzy:
mgr inż. Katarzyna Łagowska
mgr inż. Marcin Różewicz
mgr. Inż. Małgorzata Bednarczyk
Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt UPH Siedlce
Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11, e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, mobil 606 527 988. Sekretarz redakcji: Janusz Wach, mobil 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.
Webmaster vono @ op.pl