darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,
Ogloszenia, ogloszenia sms, sms, smsy

Aby nadać ogłoszenie drobne za pomocą SMS-a, należy wykonać dwie czynności:

I. WPISAĆ JEGO TREŚĆ, ale z zachowaniem następujących warunków:

a/ rozpocząć wpisywanie od trzech liter FiF bez przerw, wielkość liter bez znaczenia.
b/ uważać by ilość liter w ogłoszeniu (razem z przerwami i prefiksem FiF) nie przekroczyła 150.
c/ nie trzeba wpisywać numeru telefonu komórkowego, z którego jest wysyłany SMS, ale można zamieścić dodatkowy (np. stacjonarny).

UWAGA: Nie należy używać polskich znaków diakrytcznych (ł, ó, ź, ć, itp.) ponieważ w zależności od sieci, abonamentu, typu aparatu - mogą być one liczone jako wielokrotność zwykłego znaku.


II. WYBRAĆ odpowiednią dla siebie TARYFĘ i wysłać SMS. DO WYBORU są trzy:

a/ jeśli chcesz po prostu zamieścić ogłoszenie drobne w najbliższym numerze f&f, to wysyłasz SMS pod numer 7268 zapłacisz 2.46 zł (z VAT),

b/ jeśli chcesz by ogłoszenie zostało wpisane tłustym drukiem i opublikowane dodatkowo na stronie internetowej gazety (www.faunaflora.com.pl) to wysyłasz SMS pod numer 7568 - zapłacisz 6.15 zł (z VAT),

c/ jeśli chcesz by ogłoszenie było wyróżnione ramką, wpisane tłustym drukiem i zamieszczone na początku danego działu oraz na stronie internetowej gazety (www.faunaflora.com.pl) to wysyłasz SMS pod numer 7968 - zapłacisz 11,07 zł (z VAT)


PROPONUJEMY RÓWNIEŻ WYGODNIEJSZY SPOSÓB na opłacenie ramki dla wszystkich, którzy wysyłają ogłoszenia na kuponie z gazety przez pocztę. Dzięki SMS-owi można opłacić ramkę z pominięciem przekazów pocztowych i bankowych. BY TO UCZYNIĆ wystarczy wysłać SMS-a o treści: FiF R pod numer 7968 (11,07 zł z VAT), a na kuponie ogłoszeniowym wyciętym z gazety w specjalnie do tego celu przeznaczonym polu wpisać numer telefonu, z którego został wysłany SMS (dodatkowo zamieścimy takie ogłoszenie w internecie).INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogłoszenie (wraz z prefiksem FiF) może zawierać maks. do 150 znaków (włącznie ze spacjami). Każdy następny znak zostanie zaliczony jako następna wiadomość i staryfikowany.
2. Numer telefonu komórkowego nadawcy jest automatycznie zamieszczany w systemie, dlatego nie trzeba go wpisywać w treść ogłoszenia. Oczywiście można dodać inny numer kontaktowy
3. W odpowiedzi na prawidłowo wysłane ogłoszenie otrzymasz SMS-em krótki komunikat potwierdzający przyjęcie ogłoszenie do realizacji i termin jego ukazania się.
4. Jeśli nie otrzymałeś komunikatu potwierdzającego przyjęcie ogłoszenia, to oznacza, że został popełniony jakiś błąd w treści, nadaniu SMS-a i nie został on zanotowany w naszym systemie. Zdarzają się również krótkie przerwy techniczne u operatorów. Dlatego w razie niepowodzenia spróbuj wysłać ponownie po jakimś czasie. Wcześniej sprawdź również czy cała procedura wysyłania (treść, prefiks, numer) jest zgodna z instrukcją. Sprawdź czy masz środki na koncie na pokrycie opłaty.STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11.
e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, tel. +48 608 527 988.
Sekretarz redakcji: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.