darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,


STRONA GŁÓWNA

KONTAKT(1kB)English version

O MIESIĘCZNIKU

Szanowni Państwo!

     Miesięcznik ogłoszeniowo-informacyjny fauna&flora ukazuje się w sprzedaży, na terenie całego kraju, jedenasty rok. Od stycznia 1999 roku, w ostatni piątek miesiąca, trafia do kiosków nowy numer czasopisma. Od grudnia 2002 roku, kiedy to Wydawnictwo fauna&flora zostało członkiem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, a fauna&flora uzyskała certyfikat "Nakład Kontrolowany", średni nakład miesięczny f&f (w ujęciu rocznym) wynosi obecnie 7 500 egz.


     Redagując gazetę współpracujemy z kilkoma wyższymi uczelniami, dzięki czemu zyskaliśmy wiele znanych i cieszących się dużym autorytetem autorów o uznanym dorobku naukowym. Miesięcznik fauna&flora ma dwa podstawowe działy.
Publicystyczny - o charakterze popularnonaukowym, uchodzący za opiniotwórczy w branży zoologicznej, dzięki wartościowym merytorycznie publikacjom.
Handlowy - zawierający bezpłatne ogłoszenia drobne kupna i sprzedaży zwierząt i roślin zamieszczane przez hodowców, a także komercyjne ogłoszenia i reklamy, teksty sponsorowane firm tej branży oraz informacje o targach i wystawach.


     Jesteśmy jedynym w Polsce branżowym periodykiem o tak szerokim spektrum tematycznym. Dzięki syntetycznemu charakterowi f&f trafiamy do znacznej liczby czytelników, odbiorców specjalistycznej, adresowanej do nich reklamy oraz do firm handlowych, usługowych i produkcyjnych branży zoologicznej. Ta grupa naszych czytelników, jak sądzimy, może być dla Państwa interesująca. f&f jest niezastąpionym źródłem informacji dla osób osiedlających się poza miastem, urządzając na swoich posesjach m.in. oczka wodne, woliery dla ptactwa ozdobnego, itp. Jak również dla tych, którzy prowadzą gospodarstwa agroturystyczne oraz naszej głównej grupy odbiorców - hodowców i hobbystów bez względu na swoje dotychczasowe doświadczenia.


     Miesięcznik fauna&flora sprzedawany jest na terenie całego kraju za pośrednictwem kilku dystrybutorów prasy: Ruch S.A., Kolporter S.A., Pol-Perfet (Empiki), Garmond Press (poczta polska), Lagardere Travel Retail (saloniki prasowe). Drugim, równorzędnym do sprzedaży egzemplarzowej, kanałem dystrybucji jest prenumerata (tzw. indywidualna - dzięki czemu trafiamy do czytelników z małych miast i wiosek oraz prenumerata zbiorcza, której odbiorcami są sklepy, hurtownie zoologiczne i rozmaite stowarzyszenia hodowców zwierząt).


     fauna&flora zalicza się do pism rozwojowych. Duży wpływ na rosnącą popularność f&f ma ścisła współpraca redakcji z organizatorami wszystkich liczących się targów i wystaw branży zoologicznej. Bierzemy czynny udział we wszystkich największych wystawach i targach branży zoologicznej w kraju - ogółem corocznie uczestniczymy w kilkudziesięciu tego typu imprezach (różnej rangi). Udział taki jest sprawdzonym środkiem promocji f&f. Często też służy, dodatkowej - poza reklamą w gazecie - promocji naszych partnerów.     Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja, okaże się dla Państwa zachęcającą do nawiązania z nami kontaktu. W razie pytań, chętnie ją uzupełnimy.Ps. Mimo sukcesu komercyjnego naszej gazety, wyrażającego się stałym wzrostem sprzedaży (na trudnym rynku prasowym, gdzie od kilku lat panuje co najwyżej stagnacja) potrafiliśmy zachować wartość merytoryczną, fachowość i charakter pisma. Jak wyraziła to pani prof. dr hab. Grażyna Jeżewska pełniąca funkcję prorektora na Akademii Rolniczej w Lublinie, z którą współpracuje nasza redakcja, cytując: "jesteście nieocenioną skarbnicą wiedzy".
fauna&flora

Wydawnictwo jest członkiem
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11.
e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, tel. +48 608 527 988.
Sekretarz redakcji: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.