darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,STRONA GŁÓWNA

KONTAKT
1. Zastrzegamy sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na wszystkie napływające do redakcji pytania dotyczące hodowli zwierząt, chociaż w miarę możliwości staramy się tak czynić.


2. Redakcja f&f nie kupuje, ani nie sprzedaje zwierząt, zajmuje się jedynie publikacją nadesłanych ofert.


3. Redakcja przypomina, że przywóz i wywóz zwierząt i roślin w obrocie transgranicznym, a także obrót krajowy niektórymi gatunkami fauny i flory oraz ich hodowla wymaga dopełnienia stosownych procedur administracyjno-prawnych w zakresie zoo- i fitosanitarnym, ochrony przyrody i celnym. Niespełnienie tych wymogów pociąga za sobą konsekwencje prawne.


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11.
e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, tel. +48 608 527 988.
Sekretarz redakcji: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.