darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,Srebrniak polski

Rozpoczynamy prezentację najbardziej popularnych ras polskich. W tym odcinku opisany zostanie srebrniak polski i rasy pokrewne, należące do grupy gołębi zwanej potocznie polski długodzioby lotny (skrót PDL).

gołąb, gołębie, W związku z licznymi prośbami naszych czytelników, ponownie wracamy do prezentacji najbardziej popularnych ras polskich. W tym odcinku opisany zostanie srebrniak polski i rasy pokrewne, należące do grupy gołębi zwanej potocznie „polski długodzioby lotny” (skrót PDL). Listę ras wymieniam w tabeli poniżej Wszystkie wymienione w poz. od 1 do 11, zgodnie z obowiązującym wzorcem, posiadają identyczną budowę anatomiczną, a różnią się tylko rysunkiem oraz barwą dzioba i brwi. Z tego też powodu zarejestrowane zostały w federacji europejskiej pod identycznym numerem EE/0802/PL.
Nie ulega wątpliwości, że srebrniaki to najpopularniejsza i najliczniej u nas hodowana rasa gołębi. Popularność ta jest historycznym następstwem zakorzenionych w niektórych regionach kraju tradycji hodowlanych związanych właśnie z tą rasą. Największymi i dominującymi, a przy tym od zawsze ze sobą rywalizującymi ośrodkami hodowli były i są nadal: Kraków i Warszawa. Do tej rywalizacji włączały się mniejsze ośrodki jak Kielce i Radom, a ze względu na historyczne i gospodarcze powiązania z Warszawą do tej plejady dołączył też duży i prężny region łódzki. Wspomnieć należy, że do 1939 roku bardzo silnym ośrodkiem hodowlanym był okręg lwowski, gdzie srebrniak cieszył się dość dużą popularnością. Ten podział sięgający korzeniami okresu rozbiorowego, został mimowolnie utrwalony w okresie międzywojennym i praktycznie utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Liczebną dominację srebrniaka w tych regionach widać wyraźnie na wystawach i giełdach gołębi.
W innych regionach kraju srebrniaki są znane i hodowane, lecz nigdy nie zdobyły dużej popularności i nie zdominowały ras lokalnych.


KORZENIE SREBRNIAKA

Szukając przodków srebrniaka, znalazłem na tureckich stronach internetowych gołębie bardzo podobne z rysunku i sylwetki do naszego pasiaka srebrzystego jarzębiatego-szarolotego, oczywiście gołębie te różnią się nieco sylwetką od naszych pasiaków lecz musimy uwzględnić fakt, że sprawa dotyczy domniemanych przodków, a w tym wypadku jedynym miernikiem jest podobieństwo zewnętrzne. Gołębie te hodowane są w południowej Anatolii i noszą nazwę SAFRA oraz SHAFARI i OMARI.
Nie można wykluczyć, że gołębie te występują tam też w innych wzorach ubarwienia.
gołąb, gołębie, W poszukiwaniu korzeni srebrniaka musimy cofnąć się kilka wieków wstecz. Przodkowie współczesnego srebrniaka z całą pewnością pochodzą ze starożytnych wysoko rozwiniętych cywilizacji wschodu, a na terytorium Polski dotarły dawnymi szlakami handlowymi łączącymi wschód z zachodem.
Najważniejszym prastarym traktem handlowym łączącym Polskę z krajami orientu był szlak czarnomorski, który poprzez porty leżące nad Morzem Czarnym pozwalał utrzymywać ożywione kontakty z całym ówczesnym cywilizowanym światem. Jeden z traktów rozpoczynał się w Białogrodzie nad Dniestrem /Biełgorod Dniestrowskij/, a drugi w Kilii /Kilija/ nad ujściem Dunaju do Morza Czarnego. Oba te porty miały utarte szlaki prowadzące do Lwowa, a stamtąd przez Przemyśl do Jarosławia. Przemyśl i Jarosław należą do miast, które swoje znaczenie i rozwój zawdzięczają dogodnemu położeniu geograficznemu z dodatkowym dobrodziejstwem w postaci spławnej rzeki San. Rzeką San, a dalej Wisłą spławiano transporty zboża i innych płodów rolnych do Gdańska. Jarosław słynął w Europie z wielkich jarmarków na które przybywali kupcy z Niemiec (Lipsk, Jena, Bamberg, Norymbergia, Rosji, Włoch, Węgier, Armenii, Turcji, Grecji, Persji, sporadycznie bywali też Duńczycy, Fryzowie, Francuzi, Szwedzi, Norwegowie, Hiszpanie, Anglicy, Portugalczycy i Arabowie. Wielkie znaczenie miał trakt ruski (nazwa pochodzi od słowa Ruś, określającego tereny dzisiejszej Ukrainy, a nie od słowa Rosja - od red.) prowadzący ze Lwowa do Krakowa. Traktem ruskim (krakowskim) wysyłano olbrzymie transporty bydła do Wrocławia, Saksonii i Hamburga. W Krakowie szlak ruski krzyżował się ze szlakiem bursztynowym prowadzącym z Gdańska do Koszyc i dalej na południe Europy. Jeżeli uwzględnimy fakt, że Jarosław pełnił też rolę tranzytową (etapową) dla jarmarków organizowanych we Lwowie, Krakowie, Lublinie i Zamościu, to możemy sobie uzmysłowić strategiczną rolę tego miasta w wymianie handlowej między północą a południem Europy.


(...)


GRUPA GOŁĘBI PDL
1. Srebrniak polski
2. Pasiak srebrzysty jarzębiaty
3. Pasiak srebrzysty
4. Pasiak srebrzysty jarzębiaty szaroloty
5. Pasiak srebrzysty szaroloty
6. Biały czarnodzioby
7. Perłowy
8. Pasiak perłowy
9. Pasiak perłowy brązowoloty
10. Pasiak perłowy jarzębiaty
11. Pasiak perłowy jarzębiaty brązowoloty
12. Sroka łowicka (ta ostatnia rasa, historycznie i genetycznie, nie ma nic wspólnego z grupą PDL i wyhodowana została w ostatnich latach na bazie srok niemieckich).


Historia srebrniaka na ziemiach polskich
(...)
tekst i zdjęcia:
Zbigniew Gilarski


cały artykuł jest opublikowany w najnowszym, wrześniowym numerze f&f – 09/2018 (236)
szukaj w kioskach, empikach lub zamów prenumeratę


STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.