darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,kaczka, krzyżówka

Chów kaczki krzyżówki

Są coraz częściej utrzymywane i rozmnażane w hodowlach, po czym sprzedawane w postaci dziczyzny lub przeznaczane do zasiedlania łowisk zarówno w Polsce jak i zagranicą

Kaczka krzyżówka to pospolity ptak łowny, występujący na terenie całej Polski. Ptak ten jest przodkiem większości ras hodowlanych kaczki domowej, a także nadaje się do chowu fermowego. Z komercyjnego chowu kaczki krzyżówki słyną kraje zachodniej Europy, w tym Niemcy i Holandia. Jednak coraz częściej powstają małe polskie farmy, trudniące się reprodukcją i sprzedażą na Zachód podrośniętych kaczek. W krajach wysoko rozwiniętych, gdzie już dawno zniszczono bagna, dzikie cieki wodne i zarastające stawy, kaczki krzyżówki zaczynają być rzadkością. W ramach prowadzonej tam gospodarki łowieckiej odchowane kaczęta przeznacza się do zwiększenia populacji tego gatunku w środowisku naturalnym. Krzyżówki introdukuje się na nowo powstałe zbiorniki wodne (stawy, zalewy, kanały melioracyjne), do parków lub na tereny rekreacyjne, gdzie pełnią rolę ptaków ozdobnych i wzbogacających ekosystemy. Z kolei tuszka patroszonej kaczki krzyżówki jest dobrze ukształtowana ze znacznym udziałem mięśni, zwłaszcza w części piersiowej (17%) oraz małą zawartością skóry i tłuszczu podskórnego (22 %). Dlatego kaczki krzyżówki można odchowywać z przeznaczeniem na późniejszy ubój. Wykorzystanie gospodarcze tych ptaków jest możliwe także na stawach w gospodarstwach rybackich, gdzie hoduje się podrośnięty narybek. Krzyżówki wykorzystywane są również do licznych badań naukowych. Zostały użyte m.in. do wytworzenia tzw. minikaczek i mieszańców z kaczkami ras hodowlanych, co doprowadziło do uzyskania rodu hodowlanego kaczek K-11. Kaczki krzyżówki mogą ponadto krzyżować się z wszystkimi gatunkami ptaków z rodzaju Anas, z kaczką piżmową, innymi kaczkami i gęsiami. Odnotowano mieszańce z 45 różnymi gatunkami, z tego względu w hodowlach zamkniętych nie powinny być utrzymywane w stadzie wielogatunkowym. Ustawa „Prawo łowieckie” z dnia 13 października 1995 roku mówi, że „zabrania się chowu i hodowli zamkniętej zwierząt łownych, z wyjątkiem bażanta oraz zwierząt uznanych za zwierzęta gospodarskie na podstawie odrębnych przepisów”. W tym przypadku komercyjny chów krzyżówki może być określony właśnie na podstawie dodatkowych przepisów, a kaczkę można traktować jako zwierzę gospodarskie (Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - przyp. red.).

kaczka, kaczka krzyżówka, chodowla DLACZEGO "KRZYŻÓWKA"
(...)

DLA KÓŁ ŁOWIECKICH
(...)

ZA GRANICĘ LUB NA RZEŹ
(...)

REPRODUKCJA KRZYZÓWEK
(...)
tekst i zdjęcia:
dr inż. Radosław Kożuszekcały artykuł jest opublikowany w najnowszym, listopadowym numerze f&f – 10/2019 (249)
szukaj w kioskach, urzędach pocztowych (lista na:www.poczyta.pl), empikach lub zamów prenumeratę

STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11.
e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, tel. +48 608 527 988.
Sekretarz redakcji: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.