Ocena jakości jaj
darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,Kaczka czubata

WSTĘP

Część hodowców już zaczęła lub niebawem rozpocznie wylęgi kurcząt. Takie „zimowe” lęgi, przeprowadzają zwłaszcza te osoby, które prezentują kury na wystawach. Ptaki z wczesnych lęgów zdążą urosnąć do pierwszych jesiennych wystaw. Jest to szczególnie ważne w przypadku kur ras ciężkich np. brahm, które cechuje wolne tempo wzrostu i późne dojrzewanie.
Zapewne każdemu hodowcy, który decyduje się na rozmnażanie swoich podopiecznych zależy na osiągnięciu jak najlepszych wyników lęgów. Chcąc osiągnąć sukces trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
Na zdolność wylęgową jaj wpływa szereg elementów. Są to czynniki związane ze stadem rodzicielskim (wartość biologiczna stada), żywienie, stan zdrowia ptaków przeznaczonych do rozpłodu, jakość jaja, warunki przechowywania i transportu jaj oraz warunki inkubacji.
Ocenę jakości jaj dokonuje się w pracy hodowlanej, w stacjach testowych przy określaniu użytkowości kur oraz w badaniach naukowych. Taką uproszczoną ocenę jaj, która nie wymaga specjalistycznej aparatury, można również przeprowadzić w warunkach hobbystycznej hodowli. Warto poświęcić temu zagadnieniu trochę czasu i przeprowadzić taką analizę. Dzięki uzyskanym wynikom będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jajka od naszych ptaków cechuje wysoka czy też niska wartość biologiczna? Ocena taka pozwoli nam na „wyłapanie” różnych nieprawidłowości w naszym stadzie.
Jaja przeznaczone do lęgów powinny pochodzić wyłącznie od ptaków zdrowych, odpowiednio żywionych i utrzymywanych w optymalnych warunkach środowiskowych. Przed nałożeniem jaj do aparatu lęgowego należy przeprowadzić ich bardzo dokładną selekcję. Należy zwrócić uwagę na kilka czynników:

MASA JAJA

jajko, jajka, jaj, oblicznanie jaj Masa jest podstawowym elementem oceny jaja. Masa jaj, które przeznaczymy do lęgów powinna być typowa dla danej rasy, np. dla faweroli to 55-60 g, a w przypadku kur sebrytek to 30 g. Jaja o nieodpowiedniej masie mają często wadliwy stosunek żółtka do białka. Nie należy przeznaczać do lęgów jaj zbyt lekkich (z początku nieśności oraz od młodych niosek rozpoczynających nieśność) ani zbyt ciężkich.
W czasie inkubacji, z jaj o zbyt małej masie może intensywniej odparować woda, co spowoduje nadmierne zagęszczenie treści jaja i w związku z tym rozwijający się zarodek będzie miał trudności z przyswojeniem składników pokarmowych. Z małych jaj klują się drobne pisklęta.
W początkowym okresie odchowu takie pisklęta rosną wolniej. Pisklęta o „normalnej” typowej dla rasy masie, przejmują dominację w stadzie i skutecznie utrudniają drobniejszym dostęp do paszy, co opóźnia ich wzrost.
W zbyt dużych jajach najczęściej znajduje się zwiększona ilość białka, którego zarodek nie jest w stanie wykorzystać. Z powodu małej powierzchni w stosunku do masy, zbyt duże jaja mają upośledzoną wymianę gazową. Powoduje to większą śmiertelność zarodków pod koniec inkubacji. Czas inkubacji dużych jaj jest dłuższy niż takich o optymalnej masie. Powoduje to nadmierne rozciągnięcie wylęgu w czasie. Utrudnia też ustalenie właściwego terminu wyjęcia piskląt z klujnika. Masę jaj możemy w prosty sposób określić przy użyciu wagi np. elektronicznej (fot.1).

KSZTAŁT JAJA
(...)

Jajko, jajka, Jakość skorupy
(...)

Udział żółtka, białka i skorupy w masie jaja
(...)

Zakończenie
(...)

tekst i zdjęcia:
mgr inż. Bartłomiej Kaszyński
cały artykuł jest opublikowany w najnowszym, kwietniowym numerze f&f - 04/2017 (219) zamów prenumeratę


STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.