darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,

gęś pomorska, gęsi,

Gęś pomorskaZnana jest od dawna i związana z rejonem Pomorza, nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech. Również w innych państwach położonych nad Bałtykiem gęsi te były swego czasu bardzo popularne. Ptaki te mogą odegrać dużą rolę w zachowaniu tradycyjnej kultury na Pomorzu i w ochronie środowiska naturalnego. Warto je polecić do chowu w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie można z nich przyrządzić wspaniałe pasztety, czerninę, wędzone półgęski lub gęś faszerowaną kaszą i grzybami. Również oryginalne wyroby z pierza i puchu oraz wielkanocne pisanki mogą okazać się agroturystycznym hitem.


Gęś pomorska została włączona przez FAO na światową listę zwierząt domowych objętych ochroną. Z terenów Pomorza rozpowszechniła się ona w całej Europie i wielokrotnie wykorzystywano tę rasę do uszlachetniania innych ras gęsi (w Polsce do wytworzenia gęsi zatorskiej). Wśród krajowych gęsi pomorskich wyróżniano dawniej odmiany: poznańską, kujawską, rypińską i kartuską, a najwięcej gęsi pomorskich utrzymywano na Pomorzu i w Wielkopolsce. Niestety, w ostatnich latach pogłowie gęsi pomorskich znacznie zmalało. Ta niewielka liczebność populacji stwarza, niestety, zagrożenie dla przetrwania tej grupy genetycznej ptaków.


ODPORNA I WSZYSTKOŻERNA

Gęsi pomorskie, które utrzymuje się dzisiaj w Polsce mają białe upierzenie, a nogi i dziób są barwy pomarańczowo-czerwonej. Szyja osadzona jest prostopadle do tułowia, zawierającego pełną i szeroką pierś. Grzbiet jest długi i szeroki oraz zaokrąglony. Nogi są mocne i szeroko rozstawione. U dorosłych ptaków podbrzusze bywa zaznaczone pojedynczą charakterystyczną fałdą tłuszczową. Dobrze odchowane, sposobem półintensywnym, gęsi pomorskie w 12. tygodniu życia osiągają masę ciała ok. 4,7?kg (samce) i 4,1?kg (samice). Ptaki te znoszą średnio od 36 do 41 jaj o masie 147?g w pierwszym roku i odpowiednio od 27 do 40 jaj o masie 172?g w drugim roku użytkowania. Wyląg piskląt z jaj zapłodnionych sięga do 77%, ale jest zależny od warunków środowiskowo-żywieniowych stada rodzicielskiego i pozyskiwania od niego jaj wylęgowych.
gęsi, gęś, pomorska, Gęsi pomorskie charakteryzuje duża zdrowotność i odporność na niekorzystne warunki środowiska, a także zdolność adaptacyjna do różnych warunków środowiskowo-żywieniowych. Gęś ta jest mało wybredna, co było zresztą powodem tak wielkiego kiedyś jej rozpowszechnienia na Pomorzu. Jest to ptak dobrze nadający się do korzystania z pastwiska. W warunkach gospodarskich gęsi mogą wykazywać instynkt wysiadywania jaj i wodzenia piskląt, które to cechy zatracają w chowie zintensyfikowanym i przemysłowym.
Nadają się bardzo dobrze do tuczenia w okresie jesiennym, a po uboju gęś dostarcza przeciętnie do 150?g pierza miękkiego i ok. 80?g puchu. Łącznie, z dwoma wcześniejszymi podskubami z gęsi pomorskiej można otrzymać ok.?370?g pierza i puchu.


LĘGI I WYCHÓW
(...)

ŻYWIENIE W OKRESIE WYCHOWU
(...)

TUCZENIE OWSEM
(...)

UTRZYMANIE
(...)

CENNY PUCH
(...)
Tekst i zdjęcia:
dr Radosław Kożuszekcały artykuł jest opublikowany w najnowszym, wrześniowym numerze f&f – 09/2018 (236)
szukaj w kioskach, empikach lub zamów prenumeratę


STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.