darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,

krasiczek

Kraśniczek czerwoniolicy

Gatunek ten w naturalnym biotopie zasiedla północnozachodnią część kontynentu australijskiego jak i stepowe pustkowia środkowej Australii porośnięte trawami z rodzaju Spinifex. W rodzimych hodowlach jeszcze 10 lat temu był swego rodzaju niebywałą rzadkością i był zaliczany do ptaków tzw. problemowych. Co ciekawe ptaki hodowane w przestrzennych wolierach praktycznie nie przysparzały hodowcom żadnych problemów w przeciwieństwie do hodowli w systemie klatkowym. Problemy te najczęściej dotyczyły zdrowia, ogólnego wigoru oraz tego co jest sednem każdej hodowli – rozrodu. Obecnie sytuacja ta uległa dużej zmianie na plus. Chociaż nadal można usłyszeć wiele opinii, iż gatunek ten jest dość wymagającym to jednak coraz częściej astryldy te wyprowadzają potomstwo w sposób zgodny z naturą.
Kraśniczki malowane (potoczna nazwa) są stworzeniami, które w dużej mierze prowadzą naziemny tryb życia. Nie jest również rzadkością, iż swe gniazda zakładają na ziemi, wyprowadzając z nich potomstwo. Warto zadbać o to, aby dno klatki w połowie było usypane z ziemi ogrodowej, wyłożone mchem z lasu czy drobnymi kawałkami kory wymieszanej z igliwiem. Kraśniczki czerwonolice w przeciwieństwie do innych australijskich astryldów nie śpią w budkach, ani na żerdkach, lecz nocują na podłożu w wygrzebanym wcześniej wgłębieniu. Natomiast, gdy umieścimy je w wolierach wielogatunkowych gdzie będą wspólnie przebywać z np. przepiórkami chińskimi lub innymi drobnymi ptakami zamieszkującymi dolne partie wolier, kraśniczki zanim zasną wtulają się między nie w ten sposób nocując.
Dymorfizm płciowy jest mocno zaznaczony samiczki nie posiadają czerwonej podłużnej wstążki (plamy) przebiegającej przez pierś, nadogonie, maska samca w przeciwieństwie do samicy jest większa o intensywniejszej czerwonej barwie. Kolejną cechą odróżniającą samce od samic to występująca większa ilość białych cętek w okolicy brzucha i podbrzusza u samic. Płeć ptaków można już określić u osobników młodocianych, które jeszcze nie opuściły domowych pieleszy. Mianowicie młode samiczki w odróżnieniu od samczyków posiadają białe cętki na podgardlu, podczas, gdy u przyszłych kawalerów podgardle to jest zupełnie czarne (...)


(...)
tekst i zdjęcia:
mgr inż. Tomasz Dorońcały artykuł jest opublikowany w najnowszym, sierpniowym numerze f&f - 08/2017 (223)
szukaj w kioskach, empikach lub zamów prenumeratę


STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.