darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,

Dzikie gęsi Północy

bernikla, gęsi, gęś, Ostatnio w Polsce można zaobserwować rosnące zainteresowanie hodowlą i utrzymaniem ptaków wodnych. Coraz częściej wiele ciekawych okazów można bez problemu zakupić w ogrodach zoologicznych, na giełdach zoologicznych oraz od prywatnych hodowców. Należy tu zaznaczyć, ze właśnie dzięki ogrodom zoologicznym i prywatnym hodowcom wiele zagrożonych wyginięciem gatunków kaczek, czy gęsi wytworzyło całkiem liczną populację żyjącą w zagrodach. Pośród ptactwa wodnego bernikle stanowią znaczny odsetek w obrocie drobiem ozdobnym z uwagi na swój atrakcyjny wygląd, niewielką płochliwość i odporność na zmienne warunki środowiska. Cena zakupu dorosłej bernikli waha się od 180 do 400 zł w zależności od gatunku.


Warunki chowu
– przede wszystkim zieleń


Bernikle należą do ptaków bardzo odpornych na zmienne warunki środowiska. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że są mniej płochliwe niż inne gatunki dzikich gęsi. Za schronienie wystarcza im często nieduża, drewniana wiata lub budka zlokalizowana w pobliżu stawu. Chcąc jednak utrzymywać bernikle hawajskie powinniśmy udostępnić im przytulny i czysty budynek. Bernikle tak jak i inne gęsi większą cześć dnia spędzają na skubaniu trawy i ziół, dlatego bezwzględnie należy przeznaczyć dla nich zadarnione wybiegi. Udostępnianie im małych wydeptanych poletek lub, co gorsza, klatek jest całkowicie chybionym pomysłem Berniklom należy zapewnić możliwość swobodnego żerowania, dlatego warto utrzymywać je w ogrodzonych, podrośniętych sadach owocowych, dużych ogrodach, pastwiskach lub na zielonych podwórkach. Gęsi odżywiają się wieloma gatunkami roślin, bardzo dobrze wykorzystują włókno surowe, dlatego rośliny, które nie są podskubywane przez kury i kaczki będą chętnie jedzone przez gęsi. W tym wypadku należy uważać na wiele gatunków roślin ozdobnych, które mogą być trujące (cis, konwalia). gęś , gęsi, bernikla, Utrzymując bernikle w ogrodach kwiatowych lub na podwórkach musimy liczyć się z faktem, że delikatne okazy kwiatów i krzewów będą zniszczone. Nie zaleca się wpuszczać bernikli do młodego sadu owocowego, ani terenu gdzie niedawno posadzono młode krzewy i drzewka ozdobne. Bardzo często zdarza się, że gęsi zamiast uwielbianej trawy będą podskubały miękką i soczystą korę i młode, nisko rosnące liście drzewek. Po pewnym czasie z nowo posadzonego sadu zostaną jedynie suche patyki. Jeśli jednak nie mamy wyboru i bernikle muszą przebywać w młodym sadzie to każde drzewko grodzimy plastykową siatką do wysokości 80 cm.
Adaptując lub budując staw dla bernikli musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo ptakom podczas kąpieli. Brzegi powinniśmy wyprofilować w taki sposób aby były maksymalnie łagodne. Niestety, łagodne zejście do wody to domena dużych zbiorników wodnych, a małe oczka dość często posiadają prawie pionowe ścianki. W takich stawach można zamontować specjalne, drewniane schodki umożliwiające ptakom bezpieczne wejście i wyjście. Innym rozwiązaniem, znacznie lepszym jest wyprofilowanie w ścianach oczka schodów i dopiero wówczas wyłożenie dołu grubą folią. Na takich zielnych schodach układamy spore otoczaki lub inne kamienie o obłych kształtach, które będą zapewniały stabilność konstrukcji i tym samym przytrzymają folie na miejscu.
Z kolei gęsi bez problemu będą mogły wyjść na powierzchnie po wystających kamieniach. Niestety, małe zbiorniki bardzo szybko się brudzą, co stwarza znaczne niebezpieczeństwo wystąpienia chorób w stadzie. Z tego powodu raz na 2-3 miesiące powinniśmy wodę całkowicie spuścić, a zbiornik oczyścić z zalegającego mułu. Dobrym rozwiązaniem jest duży i wydajny system filtracyjny. Większe zbiorniki brudzą się rzadziej, a występująca na brzegach roślinność wodno- błotna jest w stanie sama zneutralizować toksyny, przy okazji będąc pożywieniem dla bernikli. Optymalna wielkość stawu, przy którego brzegach zawsze będzie występowała roślinność, dla pary bernikli wynosi min. 30 m2.
gęś gęsi, bernikla, bernikle, Pamiętajmy, że większość ptaków dziko żyjących w Polsce jest prawnie chroniona i pozyskiwanie ich ze środowiska naturalnego oraz przetrzymywanie w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 jest zabronione. Bernikle naturalnie nie występują na terenie Polski, a jedynie pojawiają się w naszym kraju przelotnie. Dlatego też spośród bernikli częściową ochroną otoczona jest bernikla kanadyjska jako ptak przelotny. Gęś tą można kupować tylko z legalnych źródeł i w żadnym wypadku nie można jej pozyskiwać podczas przelotów ze środowiska naturalnego. Pozostałe gatunki bernikli również powinniśmy kupować z legalnych i pewnych źródeł, żądając przy tym na wszelki wypadek dokumentów potwierdzających ich zakup wraz z adresem sprzedającego. Jedynie bernikla rdzawoszyja i hawajska, wymagają dodatkowego dokumentu potwierdzającego ich legalne pochodzenie, gdyż obrót tych gęsi jest regulowany w prawie (Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie gatunków dziko żyjących i handlu nimi).


Karma dla bernikli
(...)Gatunki bernikli – bogactwo wyboru
- bernikla białolica (...)
- bernikla rdzawoszyja (...)
- bernikla kanadyjska (...)
- bernikla obrożna (...)
- bernijkla hawajska (...)
tekst i zdjęcia:
dr Radosław Kożuszekcały artykuł jest opublikowany w najnowszym, wrześniowym numerze f&f - 09/2017 (224) zamów prenumeratę


STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.