darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,

Reprodukcja królikówkróliki Chów królików uwarunkowany późniejszym zbytem żywca i tuszek zaczyna być coraz bardziej popularny w Polsce. Jednak długi okres wcześniejszej stagnacji spowodowany brakiem możliwości sprzedaży produktów króliczych spowodował, ze polscy rolnicy nieufnie podchodzą do utrzymywania i rozmnażania tych zwierząt. Fakt zaprzestania produkcji żywca króliczego podyktowany był przede wszystkim otwarciem się Polski na zachód, co spowodowało zmianę preferencji krajowych konsumentów. Stwierdzono, że mięso królicze jest produktem gorszej jakości, które spożywane jest przez ludzi z niższych klas, a ubrania wykonane z króliczych skór są zwyczajnie niemodne i na myśl przywodzą raczej kraje znajdujące się na wschód od polskiej granicy, niż kraje bogatego zachodu. W miarę wzrostu świadomości konsumenckiej ludzie zaczynają doceniać dietetyczne właściwości króliczyny, a na ulicach coraz częściej pojawiają się czapki, kożuszki i rękawiczki wykonane z delikatnych króliczych skór. Poza tym wstąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej otworzyło szeroką i chłonną drogę zbytu dla osób pragnących chować króliki. Kraje zachodnio- i południowoeuropejskie od wieków spożywają duże ilości mięsa króliczego, które uchodzi tam za mięso wybitnie delikatesowe.
Jednym z najważniejszych czynników warunkujących prowadzenie opłacalnej i przynoszącej satysfakcję hodowli jest umiejętność kierowania rozrodem oraz optymalny odchów młodych.


ROZRÓD PRZEZ CAŁY ROK

Króliki ras małych i średnich dojrzewają już w wieku 4 miesięcy, ale dojrzałość rozpłodową uzyskują dopiero w 5-6 miesiącu życia. Z kolei króliki ras dużych można przeznaczać do rozpłodu, gdy ukończą 6-8 miesiąc życia. Niezależnie od rasy zwierzęta utrzymują wysoka zdolność rozpłodową do 3 lat. Po tym czasie wyniki rozpłodowe są coraz gorsze i niektórzy hodowcy zwierzęta w wieku około 4 lat przeznaczają na ubój. Króliki są zwierzętami poliestralnymi, co oznacza, że mogą rozmnażać się przez cały rok. Jednak podwyższona aktywność rozpłodowa występuje u nich od grudnia do maja. W tym okresie notuje się naturalne wydłużenie dnia świetlnego, a od marca dodatkowo wzrost temperatury. Natomiast cykliczność płciowa nie jest u nich wyraźnie zaznaczona jak w przypadku dużych ssaków gospodarskich. Ruja u królików może być znacznie przyspieszona obecnością samca w pobliżu klatki samicy. Wówczas samica przez 12-36 godzin utrzymuje zdolność do zapłodnienia i w tym czasie chętnie daje się pokryć. W przypadku królików owulacja jest prowokowana i zachodzi dokładnie w 10 godzin po kopulacji. Warto zapamiętać, że u królików podobnie jak u innych małych ssaków, występuje także ruja poporodowa, w czasie której samica może być pokryta i zapłodniona.


króliki, reprodukcja TYLKO WARTOŚCIOWE OSOBNIKI

Wyniki hodowlane zależą w głównej mierze od trzech podstawowych warunków: żywienia, pomieszczeń w jakich chowane są króliki oraz od tego, jakie zwierzęta przeznaczamy do rozpłodu. Należy zapamiętać, ze do rozpłodu przeznacza się tylko i wyłącznie osobniki całkowicie zdrowe i dobrze odżywione. Ta zasada dotyczy tak samo samic jak i samców. Do dalszej hodowli powinniśmy wybrać zwierzęta o utrwalonych cechach – charakterystycznych dla danej rasy. Nie należy brać do hodowli królików o nieznanym pochodzeniu, gdyż nigdy nie zdołamy przewidzieć, jaki będzie przychówek. Zwierzęta przekazują swojemu potomstwu tylko te cechy, które same posiadają i które są u nich genetycznie utrwalone, dlatego też do dalszej hodowli musimy wybrać takie zwierzęta, jakie chcielibyśmy uzyskać w przychówku. Należy więc zwrócić szczególną uwagę nie tylko na maść zwierzęcia, ale także na stan zdrowia, umięśnienie i podatność na choroby. Szczególny nacisk należy położyć na wybór możliwie najlepszego samca, który zostanie ojcem kilkuset młodych, a którego geny rozłożą się dokładnie po połowie z genami każdej matki. Należy zapamiętać, że w tym przypadku wartościowość samicy nie jest, aż tak bardzo ważna jak samca, dlatego warto zainwestować i zakupić czystorasowego, energicznego, silnego, zdrowego i wyrośniętego osobnika. Należy go eksploatować w sposób przemyślany, bo od niego zależy przyszłość całej naszej hodowli. Samca utrzymujemy z dala od samic, najlepiej w innym budynku. Do dyspozycji powinien mieć sporą klatkę, wyścieloną świeżą słomą.


EKSTENSYWNIE? CZY INTENSYWNIE?
Na fermach króliczych, w zależności od podaży pasz oraz warunków w jakich przebywają zwierzęta, można stosować trzy podstawowe systemy rozrodu. Jeśli mamy do czynienia z chowem ekstensywnym i nie zależy nam na wysokiej intensywności rozrodu, to samice kryje się w 42 dniu po porodzie. W tym przypadku młode odsadza się od matki po 8 tygodniach. Jeśli w okresie zimowym króliki utrzymywane ekstensywnie przebywają w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej, to istnieje możliwość uzyskania nawet 5 miotów rocznie i uzyskania nawet 30 młodych, wyrośniętych królików od każdej samicy. Przy systemie o średniej intensywności rozrodu samice dopuszcza się do samca od 21. do 28. dnia po wykocie, a młode odsadza się już w wieku 35 dni. Taki system rozrodu pozwala na uzyskanie nawet 7 miotów i 40 sztuk młodzieży od każdej samicy w ciągu roku. Z kolei rozród wybitnie intensywny pozwala na uzyskanie od każdej samicy nawet 9 miotów rocznie i tym samym ponad 60 sztuk młodzieży. Każdą samicę, która urodziła nie więcej niż 6 sztuk młodych w poprzednim miocie kryje się na 2-3 dzień po porodzie. W tym przypadku młode należy odsadzić już w 28 dniu życia. Z kolei jeśli samica w poprzednim miocie urodziła ponad 6 sztuk młodych, zaleca się kryć ja dopiero w 21 dniu po porodzie. System ten bardzo eksploatuje samicę, a na hodowcę nakłada ciągłość doglądania stada. Zarówno ciąże jak i laktacje nakładają się na siebie i dlatego należy przestrzegać zasad higieny oraz zabezpieczyć zwierzętom odpowiednia ilość świeżej wody i wartościowej karmy. Żywienie musi być bardzo intensywne, precyzyjnie dobranymi mieszankami przystosowanymi do każdej fazy fizjologicznej zwierzęcia.
W przypadku ferm króliczych istnieje także kombinowany system reprodukcji. Zakłada on, że samice traktowane są indywidualnie i ich rozrodem kieruje się w zależności od kondycji i zdrowia. System ten wymaga dużej wiedzy i sporządzania notatek przez hodowcę. Stosując ten system w stadzie tworzy się grupy samic, które są wykorzystywane bardziej lub mniej intensywnie.

ODDZIELNE KLATKI
(...)

SPOKÓJ I DOBRE ŻYWIENIE
(...)
tekst i zdjęcia: dr Radosław Kożuszekcały artykuł jest opublikowany w najnowszym, majowym numerze f&f – 05/2018 (232)
szukaj w kioskach, empikach lub zamów prenumeratę


STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.