darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,Drób ozdobny jako:

atrakcja turystyczna w gospodarstwach


drób ozdobny Turystyka wiejska była niegdyś popularną formą spędzania urlopu przez osoby zamieszkujące w mieście, jak również okresu wakacji przez dzieci. Najczęściej wczasy takie były tanią formą spędzania wolnego czasu i rekreacji, gdyż korzystano zazwyczaj z gościnności bliskiej rodziny z terenów wiejskich. Zwłaszcza dla dzieci nie lada atrakcją była możliwość spędzenia wakacji na wsi, ponieważ miały one możliwość współuczestniczenia w wielu pracach gospodarskich takich jak: opieka nad zwierzętami i lżejsze prace polowe. Poza walorem rekreacyjnym, był to także element edukacyjny poznawania życia i zwyczajów zwierząt gospodarskich. Współcześnie, gdy na terenie wsi, drobne gospodarstwa rolne z racji niskiej opłacalności wielu sektorów produkcji rolnej zmuszone są do poszukiwania dodatkowych lub alternatywnych źródeł dochodu turystyka wiejska staje się atrakcyjnym i dochodowym rodzajem działalności gospodarczej. Agroturystyka rozwijana jest najczęściej na terenach, gdzie nie ma dużego przemysłu, czyli w rejonach czystych, atrakcyjnych krajoznawczo i turystycznie. Osoby prowadzące tego rodzaju działalność, poza wykorzystaniem naturalnych i geograficznych uwarunkowań krajobrazu oraz lokalnego folkloru i kultury jako elementu promującego dane gospodarstwo, powinny także wziąć pod uwagę inne ważne dla turystów aspekty decydujące o atrakcyjności oferty. Jednym z nich jest możliwość kontaktu ze zwierzętami oraz ich urozmaicenie gatunkowe. Odpoczynek na wsi dla mieszkańców miast jest również okazją do spotkań ze zwierzętami, z którymi nie mają możliwości kontaktu na co dzień. Poza samym kontaktem ważna jest również możliwość skosztowania dań i produktów wytworzonych w gospodarstwie, co jest dodatkowym argumentem, który turyści biorą pod uwagę porównując oferty różnych gospodarstw i wybierając przyszłe miejsce pobytu. W tym kontekście nieodłącznym elementem gospodarstw jest hodowla drobiu, który wprowadza urozmaicenie gatunkowe, jednocześnie nie wymaga ponoszenia dużych nakładów finansowych na budowę pomieszczeń do utrzymywania ptaków, a przynosi korzyści w postaci jaj oraz mięsa. Produkty te są bardzo cenione przez turystów, dzięki czemu są elementem uatrakcyjniającym ofertę.


ozdoba gospodarstw agroturystycznych Zalety utrzymywania drobiu w gospodarstwach agroturystycznych (...)
(....)

Struktura gatunkowa drobiu

Dzięki dużej różnorodności gatunków ptactwa domowego, możliwe jest stworzenie bardzo zróżnicowanej i bogatej gromady, która współegzystować będzie na jednym wybiegu. Ma to swój walor estetyczny i praktyczny, gdyż zapewnia potrzebę bardzo bliskiego kontaktu ze zwierzętami zwłaszcza dla dzieci. Ptaki nie są w stanie wyrządzić większej krzywdy nawet małym dzieciom. Co prawda trafiają się czasem agresywne koguty lub samce przedstawicieli innych gatunków, ale w najgorszym przypadku, poza drobnymi ranami spowodowanymi podrapaniem lub dziobnięciem nie są one w stanie wyrządzić większej krzywdy, jaką mogą spowodować większe zwierzęta jak koń czy krowa. Większość ptaków ma łagodne usposobienie i raczej ucieka niż atakuje człowieka.

Kury
Jest to gatunek najczęściej spotykany w gospodarstwach o profilu agroturystycznym, gdyż reprezentowany jest przez ogromną liczbę ras o bardzo zróżnicowanych cechach budowy ciała oraz wzoru i barw upierzenia. Występują rasy z grupy tzw. karłowatych, które cechują małe rozmiary ciała oraz brak walorów użytkowych, ale także inne posiadające oryginale cechy jak: rasy czubate charakteryzujące się obecnością czuba na głowie, rasy o jedwabistej, a także szurpatej strukturze piór. Według 70% ankietowanych na pytanie o rolę kur w gospodarstwach agroturystycznych, udziela odpowiedzi, że stanowią one atrakcję gospodarstwa. Respondenci mieli na uwadze głównie kury ozdobne i stare rasy lokalnych kur. Wartymi uwagi są wiec również polskie rasy kur takie jak: zielononóżka, żółtonóżka i polbar, mające walory użytkowe. Dostarczają one wartościowego produktu w postaci jaj o uznanej marce. Dla urozmaicenia struktury rasowej, obok wspomnianych ras utrzymywane mogą być te o walorach ozdobnych. Polecane są zwłaszcza rodzime kury karłowate ? karzełek polski, a także czubatki dworskie. Zaletą karzełków polskich jest ich barwne upierzenie, ale także silny instynkt kwoczenia. Wodząca swoje kurczęta kwoka tej rasy stanowi ciekawy widok, a jednocześnie jest to walor edukacyjny zwłaszcza dla dzieci. Innymi rasami które, poza walorem ozdobnym mogą dostarczać oryginalnych produktów są kury araucana, znoszące jaja o jasnozielonej skorupie jaj, bądź też rasa marans, której nioski dostarczają jaj o ciemnobrązowej skorupie. Takie oryginalne produkty budzą często zaciekawienie i uatrakcyjniają pobyt. Innym produktem pożądanym przez konsumentów w gospodarstwach agroturystycznych jest mięso. Blisko 72% ankietowanych, deklaruje, że mięso drobiowe powinno stanowić nieodłączny element oferty tego typu ośrodków. Jego źródło mogą stanowić różne gatunki. Najczęściej jest to mięso kurze pozyskane od kurcząt brojlerów, ale może także pochodzić od wolnorosnących mieszańców, nadliczbowych kogutów ras ogólnoużytkowych, a nawet bardzo oryginalnych (...)


Kaczki ozdobne i użytkowe
(...)

Gęsi
(...)

Indyki (...)
Perlice (...)
Przepiórki (...)
Bażanty (...)
Pawie (...)
Strusie i emu (...)

Gołębie (...)


PODSUMOWANIE
(...)

Tekst:
Lek. wet. Marta Sosińska-Wielawska,
mgr inż. Marcin Różewicz
cały artykuł jest opublikowany w najnowszym, sierpniowym numerze f&f ? 08/2019 (247)
szukaj w kioskach, urzędach pocztowych (lista na:www.poczyta.pl), empikach lub zamów prenumeratęSTRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11.
e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, tel. +48 608 527 988.
Sekretarz redakcji: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.