darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,kury ozdobne

Kury ozdobne i amatorskie
- wieloaspektowy wymiar ich chowu

Kura domowa jest ważnym pod względem gospodarczym gatunkiem drobiu domowego, który dostarcza produktów w postaci jaj oraz mięsa. Postęp hodowlany i technologiczny pozwolił na uzyskiwanie znacznie wyższych wskaźników produkcyjnych przez kury nioski i kurczęta brojlery. Powstało wiele wyspecjalizowanych ferm, zakładów wylęgowych oraz firm paszowych, a przez to stało się ważną gałęzią polskiej gospodarki i ma znaczący udział w narodowym PKB. Ponadto, na obecnym etapie rozwoju technologicznego produkcja drobiarska zapewnia stałe, całoroczne dostawy produktów. Epoka zaopatrywania się w produkty drobiarskie pochodzące z małych gospodarstw prowadzących produkcję ekstensywną, na własne potrzeby i sprzedaży ewentualnej nadwyżki – minęła. Spowodowało to spadek zainteresowania przydomowym chowem drobiu, ze względu na szeroką dostępność produktów i brak opłacalności utrzymywania małych stad. Wiele ras kur, straciło swoje użytkowe walory. Posiadają one jednak wiele interesujących cech pokrojowych jak, również ze względu na długą, ciekawą historię powstawania oraz barwne upierzenie o różnorodnych deseniach (łuskowanie, jastrzębiatość, pstrokatość), zaczęto je traktować jako rasy amatorskie, a nawet ozdobne.


KURY AMATORSKIE I OZDOBNE
Spadek zainteresowania drobiem produkcyjnym, utrzymywanym ekstensywnie, widoczny jest w całej Europie. Wynika to z powszechnej dostępności jaj oraz mięsa drobiowego w każdym sklepie oraz niskiej ceny tych produktów pochodzących z ferm wielkotowarowych. Jednak widoczny jest również trend hodowli ras, które nie dostarczają produktów spożywczych bądź dostarczają je w małej ilości, jednak ich hodowla ma na celu zaspokojenie potrzeby kontaktu ze zwierzętami, jak też traktowana jest jako hobby. Hodowcy poświęcają swój czas oraz środki finansowe prowadząc hodowlę kur, doskonaląc cechy pokrojowe u danej rasy. Nie ma to na celu przyniesienia profitów finansowych, a jedynie samą satysfakcję.
kury ozdobne Polska hodowla drobiu, a w szczególności kur ma swoją ciekawą tradycję. Pierwsze towarzystwo zajmujące się upowszechnianiem wiedzy w zakresie rolnictwa zostało założone we Lwowie w 1829 roku pod nazwą „Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie”. Następnie powołana została w 1856 roku „Wyższa Szkoła Rolnicza” przemianowana w 1901 roku na Akademię Rolniczą. Dzięki temu możliwe było kształcenie kadry rolniczej i upowszechnianie postępu również w hodowli drobiu. W Polsce pierwszą organizacją zrzeszającą hodowców drobiu było Towarzystwo Ornitologiczne, założone 23 listopada 1894 roku w Jarosławiu. Patronowała mu znana w ówczesnych czasach propagatorka nowoczesnej hodowli drobiu księżna Maria Czartoryska. Jako pierwsza w 1890 roku założyła wzorcowy kurnik na terenie swojego majątku ziemskiego, we wsi Wiązownica.
Utrzymywano tam kury różnych ras, z których stworzono kolekcję. Nazwę stowarzyszenia zmieniono w dwa lata po jego założeniu na Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Chowu Drobiu, Gołębi i Królików. Do tej organizacji należeli prominentni przedstawiciele wyższych warstw społeczeństwa, zaliczani do ówczesnej elity. Od 1911 roku towarzystwo to wydawało we Lwowie miesięcznik „Hodowca Drobiu”, propagujący hodowlę mniej znanych ras kur. Poświęcano w nim wiele miejsca rasom zagranicznym jak kury dorking, kochin, minorka czy włoszka, które w tamtych czasach cechowała ponadprzeciętna użytkowość, a dziś uznaje się je za amatorskie. Rasy te używane były do doskonalenia lokalnych ras kur. Galicyjskie Towarzystwo Chowu Drobiu, Gołębi i Królików podejmowało próby doskonalenia i uszlachetniania ras lokalnych, w tym zielononóżki kuropatwianej poprzez krzyżowanie z rasą włoszka odmiany kuropatwianej. Wyboru kur lokalnych do tych krzyżowań dokonywano na podstawie bardzo racjonalnego jak na ówczesne czasy kryterium jakim była najlepsza nieśność.
Dziś również hodowcy amatorzy podejmują wiele inicjatyw, a jedną z nich jest pomysł wyhodowania tzw. kury wielkanocnej, na bazie kur zielononóżka i araukana, która będzie znosiła jaja o zielonooliwkowej skorupie.
Pewną kwestią wymagającą usystematyzowania jest potrzeba określenia i odróżnienia kur ozdobnych od ras amatorskich. Choć pojęcia te często stosowane są zamiennie, to jednak z racji na zróżnicowany charakter i cel hodowli obu tych grup należy wprowadzić ich umowne rozróżnienie.


Kury ras ozdobnych
(...)

Kury ras amatorskich
(...)

SPOŁECZNY WYMIAR HODOWLI RAS KUR AMATORSKICH I OZDOBNYCH
(...)

PRAKTYCZNE ZNACZENIE ISTNIENIA KUR AMATORSKICH I OZDOBNYCH
(...)

PODSUMOWANIE
(...)
Tekst:
dr inż. Karol Kaszperuk
mgr inż. Marcin Różewicz
mgr inż. Krystyna Jakubowska

Wizytówki klubów - opr. własne redakcji
cały artykuł jest opublikowany w najnowszym, wrześniowym numerze f&f – 09/2018 (236)
szukaj w kioskach, empikach lub zamów prenumeratę

STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.