darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,Norka czy wizon?

Kto z nas nie słyszał o futrze z norek? Choć dzisiaj poruszanie tego tematu jest wybitnie „niepoprawne politycznie” (noszenie naturalnych futer spotyka się wszak obecnie z ostr± krytyk±) przez długie dziesięciolecia uszyte z nich palta i inne stroje stanowiły marzenie wszystkich elegantek i – na równi z futrami sobolowymi czy szynszylowymi – były synonimem bogactwa i luksusu. Co ciekawe, zwierzę które niegdy¶ dostarczało owego futra występowało również na terenie Polski. Mowa o norce europejskiej (Mustela lutreola), kuzynce naszej poczciwej łasicy. Ów osi±gaj±cy ok. 600 g masy ciała drapieżnik zamieszkiwał dawniej pospolicie znaczne połacie Europy, od północnej Hiszpanii na zachodzie, aż po Ural na wschodzie. Niestety, z czasem na skutek intensywnych polowań dla cennego futra oraz postępuj±cych zmian ¶rodowiskowych (osuszanie mokradeł) wygin±ł niemal na całym obszarze swego pierwotnego występowania. Obecnie pozostały już tylko wyspowe, izolowane populacje zamieszkuj±ce Hiszpanię, Francję i Rumunię oraz – nieco większe i liczniejsze w Rosji (na północy europejskiej czę¶ci tego kraju oraz w rejonie Morza Czarnego). W Polsce ostatnie norki europejskie widziano w latach 20. i (być może) 30. ubiegłego stulecia. Od tamtego czasu specjali¶ci uważaj± ten gatunek za wymarły na ziemiach polskich (choć, formalnie, cały czas figuruje na li¶cie gatunków chronionych, a w Czerwonej Księdze ma status „krytycznie zagrożonej”).


norka, wizon, NATURA HORRET VACUUM...


Zgodnie z teori± ekologii po ust±pieniu danego gatunku pozostaje wolna nisza ekologiczna. Pojęcie to wprowadzone w 1904 r. do nauki przez amerykańskiego biologa Josepha Grinnella okre¶la miejsce i funkcję danego gatunku w strukturze ekosystemu (czyli to, jakie ¶rodowisko zamieszkuje i co w nim robi). Zgodnie ze star±, rzymsk± zasad± (Natura horret vacuum) przyroda nie znosi jednak próżni. Puste miejsce po norce europejskiej zostało bardzo szybko zapełnione. Przyczynił się do tego człowiek. W okresie międzywojennym sprowadzono do Zwi±zku Radzieckiego norkę amerykańsk±. Zwierzę to – obejmuj±ce naturalnym zasięgiem swego występowania niemal cał± Kanadę i Stany Zjednoczone – przez długie dekady uznawano za bliskiego kuzyna norki europejskiej i okre¶lano łacińsk± nazw± Mustela vison. Dopiero szczegółowe badania cytogenetyczne i biochemiczne przeprowadzone w 2005 roku wykazały, że gatunki te wcale nie s± aż tak blisko spokrewnione. W ich rezultacie wył±czono norkę amerykańsk± z rodzaju Mustela i utworzono dla niej nowy rodzaj – obecnie oficjalna łacińska nazwa tego zwierzęcia to Neovison vison. W ¶lad za tym poszła propozycja zmiany polskiego nazewnictwa – zgodnie z nowo przyjętymi zasadami każdej rodzajowej nazwie łacińskiej musi odpowiadać unikalna rodzajowa nazwa polska. Specjali¶ci nazwali więc norkę amerykańsk± „wizonem amerykańskim” (raczej w±tpliwe, czy nazwa ta przyjmie się szerzej w społeczeństwie – ofiarami tej samej korekty nomenklatury padło bardzo wiele zwierz±t, w tym występuj±ce w Polsce foki przechrzczone na „nerpy” i „szarytki”, a także poczciwa ¶winka morska, czyli obecnie „kawia domowa”). Mamy nadzieję, że Czytelnicy nie wezm± nam za złe, je¶li – na potrzeby niniejszego artykułu – pozostaniemy jednak przy starej nazwie. (...)
(...)

JAK WYGLˇDA NORKA?
(...)

W¦RÓD LASÓW i MOKRADEŁ
(...)

GRO¬NA CZY NIE?
(...)
Tekst:
dr n. wet. Joanna Zarzyńska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr inż. Paweł Zarzyński
cały artykuł jest opublikowany w najnowszym, kwietniowym numerze f&f – 04/2019 (243)
szukaj w kioskach, urzędach pocztowych (lista na:www.poczyta.pl), empikach lub zamów prenumeratę
STRONA GŁÓWNA


Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.