darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,

książka o bażantach, bażanty, olśniaki

zwierzęta, kanarki, kot,

MAJ 2018, nr 05 (232), rok XX


Bagdeta norymberska
Paw indyjski (cz.2)
Uszak biały
Aleksandretta krótkosterna
Ewolucja i adaptacja gromady Aves
Ptasia dulszczyzna – głos polemiczny
Aktualności
Reprodukcja królików
Pando-mania
Sznaucer olbrzymi
Ekspert kynologiczny
Kleszcze
Księżniczka Burundi
Azalie
Ogłoszenia drobne i reklamy

fauna&flora to ogólnopolski miesięcznik dla hodowców zwierząt domowych i przydomowych. Ukazuje się co miesiąc od 1999 roku, zawsze w ostatnią sobotę miesiąca. Zakres tematyczny: drób, gołębie, ptaki egzotyczne, psy, akwa-terra, drobne ssaki, ogólnoużytkowe, wędkarstwo i inne. Ponadto: Sprawozdania z imprez targowych, giełd i wystaw zoologicznych.
Dodatkowo: Wademekum Hodowcy i Biblioteka Hodowcy.

Numer czerwcowy ukaże się w sprzedaży 25 maja.
Ogłoszenia drobne do numeru czerwcowego - na kuponach z gazety
lub przysłane SMS-em - przyjmowane są do 18 maja.
NOWOŚĆ:
UWAGA: Prenumeratorzy mogą nadawać ogłoszenia w dowolny, wybrany przez siebie, najwygodniejszy sposób – telefonicznie (77/456-74-39, 606 930 559), faksem (77/40-25-431), e-mailem: redakcja@faunaflora.com.pl (w celu weryfikacji prosimy podać imię i nazwisko)

W bieżącym numerze:


OGŁOSZENIA DROBNE

TERMINY WYSTAW I GIEŁDGOŁĘBIE
Bagdeta norymberska
Bagdeta norymberska to jedna z najstarszych ras świata, która przetrwała do dzisiaj w swej pierwotnej nieskażonej formie. Ten dostojny i piękny gołąb tak jak większość ras „bagdetowatych” wywodzi swoje korzenie z krajów Orientu. Rasa zarejestrowana w EE pod nr 0105/DE jako rasa niemiecka. Oficjalna nazwa w języku niemieckim - Nürnberger Bagdette. Bagdeta norymberska reprezentuje dość specyficzny typ urody, a charakterystycznie zakrzywiony dziób właściwy jest raczej ptakom drapieżnym niż gołębiom. Wśród gołębi ozdobnych bagdeta norymberska wyróżnia się atrakcyjną i szlachetną sylwetką.


DRÓB OZDOBNY I UŻYTKOWY
Pawie indyjskie - fascynujące ptaki (cz.2)
Warunki chowu. Egzotyczne pochodzenie pawi i odmienne środowisko życia w jakim egzystują te ptaki w naturze znacząco odbiegają od warunków klimatycznych panujących w Polsce, zwłaszcza w okresie jesieni i zimy, to jednak dość dobrze zaaklimatyzowały się i są coraz liczniej hodowane. Paw indyjski jest najodporniejszym i najlepiej przystosowanym gatunkiem pawi, którego cechują duże zdolności adaptacyjne, o czym świadczy szerokie rozpowszechnienie tego gatunku w hodowlach na całym świecie. Więcej uwagi i troski wymagają ptaki w okresie srogich mrozów. (...) Żywienie. Rozród. Odmiany i mutacje barwne.


Uszak biały
Jest to gatunek endemiczny. Występuje w południowo-zachodnich Chinach. Ptaki spotykane głównie w Tybecie, a także w północnej części prowincji Syczuan, aż do południowej części prowincji Qinghai i północnego zachodu prowincji Junnan. Mogą one występować również w północno-wschodniej Birmie. Całość areału szacowana jest na 351 000 km2. Uszaki białe do niedawna bardzo rzadko występowały w prywatnych hodowlach, jednak w ostatnich latach ich popularność znacznie wzrosła. Są to stosunkowo łatwe w pielęgnacji bażanty, które dobrze znoszą zimy panujące w Europie.
Artykuł jest fragmentem, pochodzącym z książki pt. „Bażanty Starego Świata”. Tom 2. Znajduje się w niej pełny opis uszaka białego oraz kilkudziesięciu innych gatunków bażantów. Książkę można nabyć w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem naszego wydawnictwa.


PTAKI EGZOTYCZNE I OZDOBNE
Aleksandretta krótkosterna - endemit z wyspy dodo
aleksandreta

Aleksandretta krótkosterna, z powodu niezwykle ograniczonego areału występowania i ogromnej rzadkości, nigdy nie była ptakiem często spotykanym w warunkach hodowlanych. Jak podaje wybitny niemiecki znawca papug Franz Robiller w drugim tomie (z 1997 roku) monumentalnej monografii papug świata „Papageien” do końca XX wieku właściwie nie były znane jakiekolwiek żywe osobniki tego gatunku, które przebywały poza swoją wyspiarską ojczyzną. Wyjątkiem jest tu pojedynczy osobnik, który w latach 60. zeszłego stulecia został wysłany do Ameryki Północnej, ale później powrócił na Mauritius.


Ptaki - ewolucja i adaptacja
1. Krótka historia ewolucji gromady Aves
Ptaki, po łacinie Aves, tworzą stałocieplną gromadę w obrębie typu strunowców Chordata podzieloną na dwie podgromady: Archaeornithes i Neornithes. Do pierwszej z nich należy archeopteryks, który uznawany jest za „pierwszego ptaka”, do drugiej natomiast zalicza się prawie wszystkie pozostałe gatunki, choć dokładna klasyfikacja wymarłych ptaków jest kwestią sporną. Neornithes dzielą się na dwa nadrzędy: Palaeognathae i Neognathae. Pierwszy z nich obejmuje nielotne ptaki takie jak emu i struś, a także część prymitywnych ptaków latających, natomiast do drugiego należą wszystkie pozostałe, żyjące współcześnie gatunki. (...)
2. Charakterystyka i opis adaptacji wybranych gatunków
PINGWIN CESARSKI
Pingwiny (Spheniscidae) to pozbawione zdolności do lotu ptaki morskie należące do jedynej rodziny rzędu Sphenisciformes i nadrzędu ptaków neognatycznych Neognathae. Rodzina obejmuje 17 gatunków, a jednym z nich jest pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) z rodzaju Aptenodytes. Samice i samce są podobne do siebie pod względem ubarwienia i wielkości.


Czyżyk, szczygieł plus rodzina – ptasia „moralność pani Dulskiej” - raz jeszcze
Głos polemiczny
W grudniowym (‘17) wydaniu magazynu „fauna&flora” opublikowano artykuł Andrzeja Rutkowskiego pt. „Czyżyk, szczygieł plus rodzina – ptasia moralność pani Dulskiej”. Autor sugeruje w nim wprowadzenie zmian w Ustawie o Ochronie Zwierząt, zezwalających na chwytanie i przetrzymywanie w niewoli dzikich ptaków śpiewających. Wierzymy mocno, że Polska może wyprzedzać inne kraje europejskie w nowoczesnym myśleniu o ekologii, bazując na najnowszych osiągnięciach, badaniach naukowych i tym samym budować nowe, lepsze rozumienie i współżycie ze światem przyrody, dążyć do poprawy obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Tezy stawiane przez wspomnianego autora są w tym kontekście groźne i nie odpowiadają stanowi faktycznej wiedzy dotyczącej przetrzymywania ptaków w niewoli. Postanowiliśmy zatem zabrać głos w dyskusji i wskazać na problemy merytoryczne, logiczne i etyczne w rozumowaniu autora.


AKTUALNOŚCI
Targi. ZOOMARK '19 - Międzynarodowe Targi Zoologiczne – Bolonia (It)
Wieści z firm. Nowości AquaEl


KRÓLIKI
Reprodukcja
króliki

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących prowadzenie opłacalnej i przynoszącej satysfakcję hodowli jest umiejętność kierowania rozrodem oraz optymalny odchów młodych.

PRZYRODA ŚWIATA
Pandomania
Panda wielka, choć zamieszkuje jedynie niewielki obszar w górzystym regionie centralnych Chin, należy do najbardziej znanych i lubianych zwierząt na świecie. Co prawda tylko niewiele osób miało sposobność zobaczyć pandę na wolności, w gęstym, bambusowym lesie, za to zwierzęta te zrobiły zawrotną karierę w ogrodach zoologicznych przyciągając miliony widzów rocznie. Wszystkie pandy poza Chinami pozostają własnością chińską, a wypożyczane są do danego ogrodu zoologicznego na 10 lat za niebagatelną kwotę miliona dolarów rocznie! Nie wiadomo dokładnie ile jest pand. Chińskie organizacje ochroniarskie szacują ich liczbę na wolności w przedziale od 2 do 3 tysięcy, w kilkunastu odizolowanych populacjach. Tak więc trudno powiedzieć, że panda jest szczególnie rzadkim zwierzęciem.


KYNOLOGIA
Sznaucer olbrzymi
Sznaucer, choć niekiedy kapryśny i uparty, przy umiejętnym prowadzeniu będzie doskonałym psem rodzinnym i użytkowym. Pochodzi on z Wirtembergii. Prawdopodobnie na ukształtowanie się obecnej rasy miała wpływ krzyżówka sznaucera średniego z dogiem niemieckim i bouvierem. Inne źródła podają, że jego przodkami były bawarskie psy gospodarskie i rzeźnickie. W I i II wojnie światowej brał udział w działaniach wojennych, przez co rasa ta o mało nie wyginęła.


Ekspert kynologiczny
Ekspert kynologiczny doradza - w comiesięcznym cyklu pt. - Szkolenie grupowe. Zasady postępowania. W części dziewiątej: szczekanie na rozkaz


PAJĘCZAKI
Kleszcz – mały roztocz, duże zagrożenie
O tych małych, krwiopijnych pajęczakach słyszał z pewnością niejeden z czytelników, a to za sprawą nie tylko tego, że są to pasożyty żywiące się krwią, ale z tego względu, że roznoszą patogenny będące powodem ciężkich chorób ludzi i zwierząt. Wczesna wiosna, to okres kiedy po okresie zimowym wychodzą, ze swoich zimowych kryjówek, aby poszukiwać swoich żywicieli. Szkodliwość kleszczy nie wynika z ich pasożytnictwa na ludziach i zwierzętach i żerowaniu na ich krwi, ale z tego, że mając szeroką rzeszę gatunków swoich żywicieli, przenoszą patogeny. Dla ludzi najniebezpieczniejsze jest odkleszczowe zapalenie opon mózgowych oraz borelioza.


AKWARYSTYKA
Neolamprologus brichardii – księżniczka wśród ryb
Ryby z ogromnego afrykańskiego jeziora Tanganika od dawna budziły ogromne zainteresowanie akwarystów. Akwen ten zamieszkuje ok. 400 znanych nauce gatunków, z których ponad 250 zalicza się do rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae). Niemal 98?% tanganickich pielęgnic to gatunki endemiczne, czyli występujące wyłącznie w tym zbiorniku wodnym. Obecnie – dzięki wyspecjalizowanym firmom importującym ryby z Tanganiki – można bezproblemowo nabyć bardzo wiele z nich. Jednak jeszcze przed 30 laty w Polsce dostępne były tylko nieliczne pielęgnice z Tanganiki. Jednym z takich „rodzynków” jest księżniczka z Burundi (Neolamprologus brichardi) w starszej krajowej literaturze zwana również lirniczką. Rybę tę sprowadzono do Europy po raz pierwszy już w 1971 roku, a w krótce potem trafiła do zbiorników polskich akwarystów. Od pielęgnacji właśnie tego gatunku zaczęła się w naszym kraju niejedna akwarystyczna przygoda z fascynującymi mieszkańcami jeziora Tanganika. Ta pełna uroku ryba do dziś cieszy się dużą popularnością i jest (jak na tę grupę pielęgnic oczywiście) stosunkowo powszechnie spotykana w sklepach zoologicznych. Przypomnijmy zatem wymagania księżniczki z Burundi i warunki, jakie należy jej stworzyć w akwarium.


ROŚLINY OZDOBNE
Azalie - pora kwitnienia
Azalie są wspaniałą ozdobą przydomowych ogrodów, skwerów i parków. Wiosną krzewy obsypane są ogromną ilością różowych, żółtych, czerwonych, fioletowych lub białych kwiatów. Azalie zalicza się do różaneczników (Rhododendron L). Gatunki o miękkich, lekko owłosionych liściach całkowicie lub częściowo opadających na zimę nazywa się azaliami. Krzewy o liściach zimo-trwałych różanecznikami lub rododendronami. Uprawa azalii nie jest szczególnie skomplikowana, należy ją prowadzić uwzględniając wymagania rośliny dotyczące warunków glebowych i wodnych, stanowiska, nawożenia oraz pielęgnacji.
(http://euroanimal.eu)


Bażanty Starego Świata. Karol Sepielak TOM 2 –
JUŻ DOSTĘPNY


bażanty Parametry techniczne książki –
format: 16?x?23 cm, liczba stron: 368, oprawa: twarda, papier: kredowy, kolorystyka: pełny kolor.

Spis treści:
OD AUTORA
Objaśnienie
Rodzaj Crossoptilon
Uszak biały
Uszak popielaty
Uszak brunatny
Uszak siwy
Rodzaj Catreus
Bażant himalajski
Rodzaj Syrmaticus
Bażant kasztanowaty
Bażant birmański
Bażant tajwański
Bażant japoński
Bażant królewski
Rodzaj Phasianus
Bażant zwyczajny
Bażant pstry
Rodzaj Chrysolophus
Bażant złocisty
Bażant diamentowy
Rodzaj Polyplectron
Wieloszpon brązowy
Wieloszpon rdzawogrzbiety
Wieloszpon wietnamski
Wieloszpon szary
Wieloszpon hainański
Wieloszpon malajski
Wieloszpon białobrody
Wieloszpon lśniący
Rodzaj Rheinardia
Argus czubaty
Rodzaj Argusianus
Argus malajski
Rodzaj Pavo
Paw indyjski
Paw złoty
Rodzaj Afropavo
Paw kongijski
BIBLIOGRAFIA

TOM II - NOWOŚĆ
• CENA: 106 zł - z kosztami wysyłki, jeśli płatne z góry na konto Wydawnictwa.
• CENA: 118 zł jeśli płatne za pobraniem, czyli przy odbiorze u listonosza.
PROMOCYJNA OFERTA dotyczy łącznego zakupu (TOM I i TOM II)
• CENA 190 zł/komplet - z kosztami wysyłki, jeśli płatne z góry na konto Wydawnictwa.
• CENA 202 zł/komplet - jeśli płatne za pobraniem, czyli przy odbiorze.

ZAMÓWIENIA:
1. Płatne z góry: Wystarczy wypełnić dowód wpłaty - może być ten wycięty z gazety lub każdy inny przyjmowany na poczcie lub w banku - wpisując swój adres i tytuł książki. Można też wpłacić korzystając ze swojego konta bankowego w internecie. Procedura jest taka sama jak w przypadku każdego innego przelewu. Oto nasze dane niezbędne do wypełnienia dowodu wpłaty lub złożenia dyspozycji przelewu przez internet: Wydawnictwo fauna&flora, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, nr rachunku: 24 1300 0000 2076 8915 7020 0001.
2. Płatne za pobraniem czyli przy odbiorze. Aby złożyć zamówienie należy podać w dowolny, wygodny dla siebie sposób - dzwoniąc, pisząc, itp. - dane do wysyłki, czyli swój adres. W razie wszelkich pytań prosimy dzwonić pod numer: 77/456-74-39 lub 606 930 559.
Polecamy książki:

kaczki


Andrzej Jarosz
Kaczki i inne blaszkodziobe


W książce znajdują się opisy i zdjęcia 89 gatunków z rodziny kaczkowatych, spotykanych w hodowlach (spośród 157 gatunków należących do rzędu blaszkodziobych). Ponadto rozdziały dotyczące budowy wolier i wybiegów, pielęgnacji i żywienia, lęgów i wychowu piskląt, pełnej systematyki rzędu blaszkodziobych. Każdy opisany gatunek jest zilustrowany kolorową fotografią.
Takiej książki jeszcze nie było na polskim rynku!

Format: 12,5 x 19 cm, 224 strony, pełny kolor, papier kredowy. Cena: 46 zł


Bażanty i kuraki


Andrzej Jarosz:
Bażanty i inne kuraki

Książka, poza rozdziałami dotyczącymi klasyfikacji systematycznej rzędu kuraków, ich charakterystyki, wolier, pielęgnacji i żywienia oraz lęgów i wychowu piskląt, jest głównie przewodnikiem po gatunkach. Znajduje się w niej opis 70 gatunków bażantów, tragopanów, pawi, wieloszponów, kiśćców, uszaków, kuropatw, itp. Wszystkie opisy zilustrowane kolorowymi zdjęciami.

Format: 12,5 x 19 cm, 192 strony, pełny kolor.
CENA: 24 zł

Uwaga: teraz książka dostępna tylko w wersji elektronicznej (więcej informacji)


Więcej informacji na temat zamawiania książek:

Biblioteka HodowcyWydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.