darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,

zwierzęta, kanarki, kot, Aktualny numer
WRZESIEŃ 2019, nr 09 (248), rok XX


Murzynek ¶l±ski i barwnogłówka
Gołębie ras mięsnych
Leghorny
Pterofagia i kanibalizm w chowie drobiu
Ochrona kuraków le¶nych w Polsce
Papuga modroczapkowa
Krzyżówki ptaków (8)
Suseł Richardsona
Ekspert kynologiczny
Owce Soay
Bojownik syjamski
Produkty drobiowe
Zioła kontra pasożyty
Ogłoszenia drobne i reklamy

fauna&flora to ogólnopolski miesięcznik dla hodowców zwierz±t domowych i przydomowych. Ukazuje się od 1999 roku. Zakres tematyczny: drób ozdobny i użytkowy, gołębie, ptaki egzotyczne, psy, akwa-terra, drobne ssaki, ogólnoużytkowe, wędkarstwo i inne. Relacje i zapowiedzi targów zoologicznych, wystaw zwierz±t, pokazów poł±czonych z wymian± nadwyżek hodowlanych. Kompletny przegl±d rynku - dla hodowców, hobbystów, pasjonatów. A także zebrana w jednym miejscu - w Bibliotece Hodowcy - oferta ksi±żkowaBiblioteka Hodowcy

Następny numer - paĽdziernikowy (10/2019) ukaże się w sprzedaży 20 wrze¶nia. Ogłoszenia drobne do numeru paĽdziernikowego przyjmowane s± do 13 wrze¶nia.
NOWO¦Ć:
UWAGA: Prenumeratorzy mog± nadawać ogłoszenia w dowolny sposób
(telefonicznie, listownie, faksem, e-mailem)

wystawa wystawaAby nadać ogłoszenie wystarczy wypełnić poniższy formularz, a następnie go wysłać, klikaj±c przycisk:
"Wy¶lij ogłoszenie", który znajduje się pod formularzem

Tre¶ć wiadomo¶ci
Miasto / Województwo
Telefon
   

W bież±cym numerze:


OGŁOSZENIA DROBNE

TERMINY WYSTAW I GIEŁDGOŁĘBIE
Barwnogłówka ?ląska i murzynek ?ląski
O tych starych ?ląskich rasach pisałem już kilka lat temu. W efekcie nastąpił niewielki wzrost zainteresowania tymi rasami. Na pro?by młodych czytelników ? ponawiam temat.


Gołębie ras mięsnych
Hodowla i udamawianie zwierząt w celu wykorzystywania zwierząt do własnych celów była elementem rozwoju cywilizacji. Znacząca czę?ć gatunków stanowiła ?ródło produktów spożywczych, inne jako zwierzęta towarzyszące lub juczne. Hodowla gołębi miała swoją długą historię, a kierunki wykorzystania tych ptaków ulegały zmianom. Początkowo utrzymywano je ze względów religijnych, a dopiero pó?niej wykorzystywano w celach pocztowych. Uprawiane przez człowieka zboża, przechowywane w obej?ciach, spichlerzach stanowiły łatwe ?ródło warto?ciowego pokarmu dla dzikich przodków gołębi. Rozwój większych o?rodków miejskich, gdzie budowane były wysokie budynki i wieże, które przypominały naturalne miejsce gniazdowania tych ptaków (skalne urwiska) sprawiły, że zaczęły one chętnie osiedlać się i powiększać populację.


DRÓB OZDOBNY i UŻYTKOWY
Polskie leghorny
leghorn

Uważa się, ze protopla?ci kur rasy leghorn wywodzą się z Półwyspu Apenińskiego, gdzie już w XIX wieku utrzymywano lekkie kury nie?ne.

Pterofagia i kanibalizm w chowie drobiu
Naturalne zachowania u drobiu to np. grzebanie, dziobanie, kąpiele piaskowe, pływanie i kąpiele wodne. Konsekwencjami braku lub zaburzenia naturalnej aktywno?ci, może być zmieniona forma zachowania ptaków, jaką jest np. kanibalizm i pterofagia. Wielu hodowców ptaków ozdobnych do?wiadczyło lub do?wiadcza tych szkodliwych nawyków u swoich zwierząt.


Ochrona kuraków le?nych w Polsce
Głuszec - cietrzew - jarząbek
Występujące aktualnie w Polsce trzy gatunki kuraków le?nych: głuszec Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758), cietrzew Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) i jarząbek Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) są obecnie klasyfikowane w obrębie plemienia Tetraonini podrodziny Phasianinae (bażanty) rodziny Phasianidae (kurowate) należącej do rzędu Galliformes (grzebiących) (Mielczarek i Kuziemko, 2018). W starszych systemach, opartych na cechach morfologicznych, anatomicznych i ekologicznych obecne plemię Tetraonini miało status samodzielnej rodziny głuszcowatych (Tetraonidae) w obrębie rzędu grzebiących (del Hoyo i wsp., 1994), jednak najnowsze wyniki analiz molekularnych jasno wykazały, iż Tetraonini stanowią osobny klad (grupę mającą wspólnego przodka, obejmującą wszystkie grupy potomne ? od red.) organizmów w obrębie rodziny Phasianidae (Gutiérez i wsp., 2000; Kriegs i wsp., 2007). Uwzględniając te fakty, podział na ?kuraki le?ne? i ?kuraki polne? ma charakter zdecydowanie bardziej ekologiczny niż taksonomiczny, uwzględniający naturalne zróżnicowanie siedliskowe w obrębie tej grupy kurowatych. Kuraki le?ne są ptakami ?redniej wielko?ci lub dużymi, spędzającymi dużo czasu na ziemi, charakteryzującymi się opierzonymi nozdrzami, mocnymi, całkowicie lub czę?ciowo opierzonymi skokami bez ostróg oraz zaokrąglonymi skrzydłami ze sztywnymi, zagiętymi do dołu lotkami I rzędu (del Hoyo i wsp.,1994; Svensson i wsp., 2012). Wszystkie gatunki kuraków le?nych są gatunkami osiadłymi; jedynie w przypadku samców jarząbka obserwuje się niewielkie przemieszczenia o charakterze osiedleńczym (Bonczar, 2004).


Produkty drobiowe ? jako ?ródło bezpiecznej dla zdrowia żywno?ci
Bezpieczna żywno?ć często okre?lana jest jako ta, która nie może szkodzić życiu i zdrowiu konsumentów. Powinna być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Smaczne mięso. Zdrowe jaja.


PTAKI EGZOTYCZNE
Papuga modroczapkowa
W niniejszym tek?cie chciałbym przedstawić papugę należącą do dużych rzadko?ci w hodowlach prywatnych i publicznych na naszym kontynencie. W literaturze polskojęzycznej praktycznie nie była opisywana i z tego też powodu nie jest znana większo?ci hodowcom i miło?nikom papug.


Krzyżówki ptaków - bastardy (8)
Przede wszystkim należy tu jeszcze raz przypomnieć, że w Polsce, bez specjalnego zezwolenia Naczelnego Konserwatora Przyrody, nie wolno jest trzymać w niewoli dzikich ptaków należących do naszej fauny. Nie oznacza to oczywi?cie, że droga do hodowli bastardów zostaje całkowicie zamknięta. Rozdział VI. Krzyżówki samców kanarka z samicami europejskich łuszczaków. W bieżącym odcinku: 1.0 Kanarek x 0.1 Gil, 1.0 Kanarek x 0.1 Dzwoniec


DROBNE SSAKI
Suseł Richardsona
? chów i opis przypadku rozmnożenia w niewoli
Ten bardzo ciekawy przedstawiciel rzędu gryzoni (Rodentia) należy do rodziny wiewiórkowatych (Sciuridae). Od kilku lat oficjalnie nazywa się susłogonem preriowym, ale nowa nazwa przyjmuje się z oporami i praktycznie nie funkcjonuje w?ród hodowców i lekarzy weterynarii. Jego nazwa w języku angielskim brzmi za? Richardson?s Ground Squirrel lub Flickertail. W warunkach naturalnych gryzoń występuje w Kanadzie (stany Alberta i Saskatchewan) i USA (stany Montana, Dakota Północna i Minnesota).


KYNOLOGIA
W nowym cyklu porad - "Trzydziestodniowy okres szkolenia" cz.1. Wprowadzenie do cyklu - Wybór psa i związane z tym zagadnienia: pies czy suka, młody czy dorosły, wybieramy rasę


OGÓLNOUŻYTKOWE
Owca Soay
Ta rasa owiec jest najprawdopodobniej (po muflonie) najprymitywniejszą rasą owiec na ?wiecie i nie zmieniała się od tysięcy lat.


AKWARYSTYKA
Bojownik syjamski
Prawdy i mity na temat jego utrzy-mania, które należy wyja?nić.


RO?LINY
Zioła kontra pasożyty Za zakażenia pasożytnicze zwierząt i człowieka odpowiedzialne są głównie trzy typy zwierząt bezkręgowych: płazińce, obleńce oraz stawonogi (owady i pajęczaki).(http://euroanimal.eu)

BIBLIOTEKA
HODOWCY
POLECAMY KSIˇŻKI


Karol Sepielak
Bażanty Starego ¦wiata

bazanty starego swiata
Dzieło pt. "Bażanty Starego ¦wiata" napisane przez Karola Sepielaka zostało podzielona na dwa tomy. W tomie pierwszym zostały opisane 23 gatunki bażantów w następnym w drugim kolejne - 27 gatunków. W obu tomach wszystkie gatunki zostały bardzo szczegółowo opisane i zilustrowane.

Bażanty Starego ¦wiata, tom I , oprawa twarda, 350 stron, format B5 (17 x 23 cm), rok wydania 2016. Cena: 96 zł

Bażanty Starego ¦wiata, tom II, oprawa twarda, 380 stron, format B5 (17 x 23 cm), rok wydania 2018. Cena: 96 zł

Tom I i II - CENA: 182 zł

Zobacz więcej


Andrzej Jarosz
Kaczki i inne blaszkodziobe
kaczki i inne blaszkodziobe
W ksi±żce opisy i zdjęcia 89 gatunków ozdobnych i egzotycznych ptaków z rodziny kaczkowatych, spotykanych w hodowlach polskich i europejskich, którym odpowiada nasza strefa klimatyczna (spo¶ród 157 gatunków należ±cych do rzędu blaszkodziobych). Ponadto rozdziały dotycz±ce budowy wolier i wybiegów, pielęgnacji i żywienia, lęgów i wychowu piskl±t, pełnej systematyki rzędu blaszkodziobych.
Każdy opisany gatunek jest zilustrowany kolorow± fotografi±. Takiej ksi±żki jeszcze nie było na polskim rynku!
Format: 12,5 x 19 cm, 224 strony, pełny kolor, papier kredowy.

Cena: 47 zł

Zobacz więcej


Andrzej Jarosz
Bażanty i inne kuraki
bażanty i inne kuraki
W ksi±żce znajduj± się opisy i kolorowe zdjęcia 70 spo¶ród blisko 300 gatunków ptaków zaliczanych do rzędu: kuraki. S± to m.in. bażanty, tragopany, pawie, wieloszpony, ki¶ćce, uszaki, kuropatwy, itp. W swoim wyborze autor skoncentrował się na gatunkach spotykanych w hodowlach polskich i europejskich, które można utrzymywać w naszej strefie klimatycznej. Ponadto rozdziały dotycz±ce warunków chowu i hodowli (pomieszczenia, woliery, żywienie, lęgi, itp.).
Format: 12,5 x 19 cm, 192 strony, pełny kolor.(Wwaga: nakład ksi±żki w wersji papierowej został wyczerpany, teraz ksi±żka dostępna jest tylko w wersji elektronicznej (plik formatu PDF/Acrobat Reader)

Cena: 24 zł

Zobacz więcej

ZAMÓWIENIA

1. Płatne z góry: Wystarczy wypełnić dowód wpłaty - może być ten wycięty z gazety lub każdy inny przyjmowany na poczcie lub w banku - wpisuj±c swój adres i tytuł ksi±żki. Można też wpłacić korzystaj±c ze swojego konta bankowego w internecie. Procedura jest taka sama jak w przypadku każdego innego przelewu. Oto nasze dane niezbędne do wypełnienia dowodu wpłaty lub złożenia dyspozycji przelewu przez internet:
Wydawnictwo fauna&flora, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole,
nr rachunku: 24 1300 0000 2076 8915 7020 0001.
2. Płatne za pobraniem czyli przy odbiorze. Aby złożyć zamówienie należy podać w dowolny, wygodny dla siebie sposób - dzwoni±c, pisz±c, itp. - dane do wysyłki, czyli swój adres. W razie wszelkich pytań prosimy dzwonić pod numer: 77/403-99-11 lub 606 930 559.

Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11.
e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, tel. +48 608 527 988.
Sekretarz redakcji: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.