darewit Inkubatory do jaj animar terrarystyka Poid?a, karmid?a, inkubatory, siatki
(zwierz?ta, og?oszenia)
Og?oszenia, zwierz?ta,

książka o bażantach, bażanty, olśniaki

zwierzęta, kanarki, kot,

WRZESIEŃ 2018, nr 09 (236), rok XX


Srebrniak polski
Gołębie w służbie wojska
Gęś pomorska
Kuropatwa polna
Ziarna w żywieniu kur
Kury ozdobne i amatorskie
Loreczka białogardła
Kanarek garbus japoński
Aktualności
Terminarze wystaw ptaków, gołębi, drobiu, królików
Zoo w Bratysławie
Lis rudy
Sznaucer średni
Ekspert kynologiczny
Pielęgnica Meeka
Czosnek na jesień
Ogłoszenia drobne i reklamy


fauna&flora to ogólnopolski miesięcznik dla hodowców zwierząt domowych i przydomowych. Ukazuje się co miesiąc od 1999 roku, zawsze w ostatnią sobotę miesiąca. Zakres tematyczny: drób, gołębie, ptaki egzotyczne, psy, akwa-terra, drobne ssaki, ogólnoużytkowe, wędkarstwo i inne. Ponadto: Sprawozdania z imprez targowych, giełd i wystaw zoologicznych.
Dodatkowo: Wademekum Hodowcy i Biblioteka Hodowcy.

Numer październikowy ukaże się w sprzedaży 21 września.
Ogłoszenia drobne do numeru październikowego - na kuponach z gazety
lub przysłane SMS-em - przyjmowane są do 14 września.
NOWOŚĆ:
UWAGA: Prenumeratorzy mogą nadawać ogłoszenia w dowolny, wybrany przez siebie, najwygodniejszy sposób – telefonicznie (77/456-74-39, 606 930 559), faksem (77/40-25-431), e-mailem: redakcja@faunaflora.com.pl (w celu weryfikacji prosimy podać imię i nazwisko)

W bieżącym numerze:


OGŁOSZENIA DROBNE

TERMINY WYSTAW I GIEŁDGOŁĘBIE
Srebrniak polski
gołąb, gołębie,

Rozpoczynamy prezentację najbardziej popularnych ras polskich. W tym odcinku opisany zostanie srebrniak polski i rasy pokrewne, należące do grupy gołębi zwanej potocznie polski długodzioby lotny. (skrót PDL) Nie ulega wątpliwości, że srebrniaki to najpopularniejsza i najliczniej u nas hodowana rasa gołębi. Popularność ta jest historycznym następstwem zakorzenionych w niektórych regionach kraju tradycji hodowlanych związanych właśnie z tą rasą.


Gołębie w służbie wojska
Na co dzień nawet hodowcy lotujący gołębie nie zastanawiają się nad tym, że ptaki te służyły kiedyś w wojsku i że i spełniały bardzo ważne funkcje w przenoszeniu meldunków, wiadomości (kiedy zawiodły techniczne środki łączności), a nawet służyły do wykonywania zdjęć na pozycjach wroga (czyli mając na sobie specjalne urządzenia częściowo mogły robić to, co dziś robią drony). W wielu państwach, za zasługi, gołębie otrzymywały również odznaczenia wojskowe, a po śmierci były preparowane i stanowią do dziś ekspozycje w wielu muzeach świata, szczególnie w USA. Trzeba przy tym wspomnieć, że z poczty gołębiarskiej korzystali już starożytni Grecy i Rzymianie. W Polsce, szczególnie po odzyskaniu niepodległości po czasach zaborów, odrodzone wojsko polskie zaczęło tworzyć wojskowe gołębiarstwo pocztowe.


DRÓB OZDOBNY i UŻYTKOWY
Gęś pomorska
gęś, pomorska,

Gęś pomorska została włączona przez FAO na światową listę zwierząt
domowych objętych ochroną. Z terenów Pomorza rozpowszechniła się ona w całej Europie i wielokrotnie wykorzystywano tę rasę do uszlachetniania innych ras gęsi (w Polsce do wytworzenia gęsi zatorskiej). Wśród krajowych gęsi pomorskich wyróżniano dawniej odmiany: poznańską, kujawską, rypińską i kartuską, a najwięcej gęsi pomorskich utrzymywano na Pomorzu i w Wielkopolsce. Niestety, w ostatnich latach pogłowie gęsi pomorskich znacznie zmalało. Ta niewielka liczebność populacji stwarza, niestety, zagrożenie dla przetrwania tej grupy genetycznej ptaków.


Kuropatwa polna
- rodzimy gatunek kuraka polnego wymagający ochrony
Część pierwsza: charakterystyka gatunku
Ptaki te stanowiły niegdyś pospolity element ekosystemu polnego, ale obecnie coraz trudniej spotkać je w środowisku naturalnym. Obserwowano stałą tendencję spadku liczebności kuropatw od lat 70. ubiegłego wieku. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Za główne uważa się zmiany jakie zachodzą w krajobrazie oraz tworzenie monokultur upraw polowych. Zachodzące zmiany w strukturze polskiego rolnictwa, jego intensyfikacja i likwidowanie śródpolnych miedz oraz zakrzaczeń, które są naturalnym chronieniem kuropatw, powoduje, że stają się one łatwym celem dla drapieżników. Wzrost populacji lisów, jenotów, a także bezpańskich psów powoduje, że kuropatwy pozostają pod stałą presją i ich populacje są mocno przetrzebiane. W związku ze spadkiem liczebności kuropatwy w środowisku naturalnym, niezbędne stało się podjęcie aktywnych działań, które mają na celu zahamowanie negatywnego trendu oraz odbudowę populacji.


Ziarna w żywieniu kur
Wszystkie żywe istoty potrzebują zrównoważonej diety. W normalnym funkcjonowaniu kury muszą spożywać wystarczającą ilość: białka, węglowodanów, tłuszczy, witamin, minerałów i innych składników odżywczych. W przypadku kur jest to szczególnie istotne, ponieważ oprócz głównych procesów zachodzących w ciele i zapewniających życie, zużywają wiele substancji na składanie jaj. Jeżeli kury żywione są tylko mieszankami paszowymi produkcji przemysłowej, to wprowadzenie dodatkowego ziarna kiełkującego przyniesie wiele korzyści.


Kury ozdobne i amatorskie - wieloaspektowy wymiar ich chowu
kury, żywienie

Spadek zainteresowania drobiem produkcyjnym, utrzymywanym ekstensywnie, widoczny jest w całej Europie. Wynika to z powszechnej dostępności jaj raz mięsa drobiowego w każdym sklepie oraz niskiej ceny tych produktów pochodzących z ferm wielkotowarowych. Wiele ras kur, straciło swoje użytkowe walory. Posiadają one jednak wiele interesujących cech pokrojowych jak, również ze względu na długą, ciekawą historię powstawania oraz barwne upierzenie o różnorodnych deseniach (łuskowanie, jastrzębiatość, pstrokatość), zaczęto je traktować jako rasy amatorskie, a nawet ozdobne.PTAKI EGZOTYCZNE i OZDOBNE
Loreczka białogardła
Do rzędu papugowych (Psittaciformes) zaliczamy 94 rodzaje i ponad 380 gatunków. Jedną z najbardziej wyróżniających się w tym rzędzie grup są lory. W przeważającej większości są to małe lub średniej wielkości papugi odżywiające się głównie nektarem i pyłkiem kwiatów oraz soczystymi owocami. Wiele spośród nich odznacza się dodatkowo bardzo kolorowym ubarwieniem. Jednymi z najmniejszych przedstawicieli grupy lor są reprezentanci rodzaju Vini, noszący polską nazwę „loreczka”. Grupa ta obejmuje pięć blisko ze sobą spokrewnionych gatunków. Po przedstawieniu (w poprzednim wydaniu f&f nr 08/18r. - od red.) Czytelnikom najpopularniejszego przedstawiciela tej grupy w hodowlach, pora na najbardziej oryginalnego i najciekawiej ubarwionego.


Garbus japoński
W początkowym okresie rozwoju rasy były to ptaki większe niż są obecnie. Ponoć istniały nawet dwie linie: ptaszki mniejsze, z których wywodzą się obecne garbusy japońskie oraz większe zwane „O-hoso”. Pierwsze garbusy japońskie pojawiły się w Europie w latach 60. XX wieku. Jednym z pierwszych hodowców był Pan Emil Werry z Belgii. Następnie rasą zainteresowali się hodowcy niemieccy. W latach 70. XX wieku rozpoczęto pracę nad wzorcem rasy, który miał być zatwierdzony przez COM (Światowa Konfederacja Ornitologiczna).


AKTUALNOŚCI
Terminarze wystaw w sezonie 2018/19: Polska Federacja Ornitologiczna (PFO), Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza (PZHGRiDI), Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych.
Zaproszenia: Wojnicz, Warszawa - wystawa kur Zw. Gallus, Targi Zoologiczne ZOOPARK Rzeszów.

Wizytówki ogrodów zoologicznych:zoo w Bratysławie


DRAPIEŻNIKI
Lis rudy
lis, lisa, lisy,
- legendarny przechera
Lis pierwotnie był typowym zwierzęciem leśnym, jednak w miarę postępującej deforestacji Europy doskonale przystosował się do życia na terenach otwartych. Obecnie zasiedla praktycznie wszystkie środowiska, począwszy od lasów poprzez łąki, obszary rolnicze skończywszy na mniejszych i większych miastach. Świetnie daje sobie radę nawet w centrach wielkich aglomeracji zamieszkując parki i obszary zielone – można rzec, że w wielu miejscach na świecie jest wręcz gatunkiem synantropijnym.


KYNOLOGIA
Sznaucer średni
Według niektórych źródeł pies ten wywodzi się od dwóch, dziś już wygasłych ras, inne podają, że rodowodu sznaucera należy szukać wśród psów owczarskich. Jedno jest pewne, że pozował on wielu malarzom, w tym Dürerowi i Rembrandtowi. W przeszłości tępił gryzonie oraz pilnował wiejskich gospodarstw. Ukierunkowana hodowla sznaucera rozpoczęła się na terenie Niemiec w 1882 roku.


Ekspert kynologiczny


Ekspert kynologiczny doradza - w comiesięcznym cyklu pt. - Szkolenie grupowe. Zasady postępowania. W części trzynastej – Ćwiczenia dyscyplinująceAKWARYSTYKA
Pielęgnica Meeka - okazała piękność z Ameryki Środkowej
Duże pielęgnice kojarzą się wielu akwarystom z agresywnymi rybami niszczącymi wszystko w akwarium oraz z furią atakującymi jego pozostałych mieszkańców. Rzeczywiście, w przypadku wielu gatunków tych ryb skojarzenie to bywa słuszne i odpowiada prawdzie. Na szczęście jednak istnieją liczne wyjątki od owej reguły. Jednym z nich jest piękna mieszkanka Ameryki Środkowej – pielęgnica Meeka. Ryba ta do „aniołków” bynajmniej nie należy, bywa zadziorna i „charakterna”, jednak – przy odrobinie wprawy i odpowiednio urządzonym zbiorniku – można pielęgnować ją wspólnie z innymi gatunkami ryb, w tym nawet z innymi pielęgnicami.


ROŚLINY OZDOBNE i UPRAWNE
Czosnek
Jesień - czas sadzenia
Czosnek ozimy, wytwarzający pędy kwiatostanowe sadzi się na przełomie października i listopada. Tworzy on większe główki od czosnku jarego – masa główki wynosi ok. 70?g, liczba ząbków 6-9. Roślina dojrzewa wcześniej i jest wyższa (1-1,2?m). Czosnek pospolity (Allium sativum L) należy do rodziny amarylkowatych. Pochodzi z Azji Środkowej. Obecnie uprawia się go na całym świecie. Jest wykorzystywany jako warzywo, przyprawa i roślina lecznicza. Czosnek wymaga gleb żyznych, przewiewnych, o uregulowanych stosunkach wodnych. Potrzebuje dużo wody, szczególnie w okresie formowania główek.
(http://euroanimal.eu)


Wystawa Kur Ozdobnych
związku Gallus
w Warszawie
gallus

Szanowni Państwo
W celach popularyzatorskich raz w roku „Gallus” Związek Hodowców Drobiu Rasowego w Polsce organizuje Wystawę Kur Ozdobnych. Chcemy w ten sposób podkreślić wkład kultury europejskiej w hodowli tego pięknego ptaka i położyć pomost przez stulecia od antyku po współczesne czasy w Polsce.

Tegoroczna Wystawa Kur Ozdobnych odbędzie się w dniach 08-09.12.2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Obiektach Sportowych SGGW przy ul. Ciszewskiego 10.

Na wystawie jak co roku prezentowane będą kury rodem z całego świata m.in. z Chin, Japonii, Indonezji, Anglii, Niemiec, Holandii, Indii i wielu jeszcze innych. Będzie tu można podziwiać najmniejsze kury świata jakimi są m.in. seramy, szabo oraz sebritki – o niepowtarzalnym rysunku upierzenia czy kury jedwabiste o miękkiej, futrzastej strukturze upierzenia. Dla kontrastu niezwykle ciekawe największe kury świata – olbrzymy – do których należą brahmy, kochiny o masie ciała ok. 7-10?kg. Poza wspomnianymi ptakami hodowcy przedstawią piękną kolekcję wyśmienicie umięśnionych bojowców o posępnym spojrzeniu i „gołębim sercu” oraz śpiewające rarytasy wśród kur – ptaki charakteryzujące się niepowtarzalnym talentem: daj się zaskoczyć – jurorzy przemierzą wystawę wzdłuż i wszerz, aby wyłowić kolejnego wyjątkowo uzdolnionego koguta śpiewaka – może Ayam Ketawa, a może innego olbrzyma?

gallus

Wystawa adresowana jest zarówno do młodych jak i doświadczonych hodowców oraz miłośników tych ptaków z Polski i zagranicy.
W wystawie przewiduje się znaczący udział hodowców tych zwierząt, naukowców prowadzących badania na zwierzętach, studentów, a także przedstawicieli firm branżowych i innych instytucji. Przewidujemy ok. 800 szt. ozdobnych kur ocenianych przez sędziów z Niemiec, Belgii, Słowenii i Słowacji. W tym roku również nie zabraknie atrakcji związanych z prezentacją innych gatunków zwierząt, dla najmłodszych obserwatorów szykujemy niespodzianki.
Całość – dopięta na ostatni guzik – zapowiada się przemiło.
ZAPLANUJ już teraz czas wolny w tym terminie na wizytę w tym wyjątkowym miejscu.

ZAPRASZAMY !!!

Cena biletu: 10 zł. Dzieci do lat 13 wstęp wolny. Godziny otwarcia wystawy:
08 grudnia (sobota) godz. 10.00-18.00. 09 grudnia (niedziela) godz. 10.00-16.00


Bażanty Starego Świata.
Karol Sepielak TOM 2
JUŻ DOSTĘPNY


bażanty Parametry techniczne książki –
format: 16?x?23 cm, liczba stron: 368, oprawa: twarda, papier: kredowy, kolorystyka: pełny kolor.

Spis treści:
OD AUTORA
Objaśnienie
Rodzaj Crossoptilon
Uszak biały
Uszak popielaty
Uszak brunatny
Uszak siwy
Rodzaj Catreus
Bażant himalajski
Rodzaj Syrmaticus
Bażant kasztanowaty
Bażant birmański
Bażant tajwański
Bażant japoński
Bażant królewski
Rodzaj Phasianus
Bażant zwyczajny
Bażant pstry
Rodzaj Chrysolophus
Bażant złocisty
Bażant diamentowy
Rodzaj Polyplectron
Wieloszpon brązowy
Wieloszpon rdzawogrzbiety
Wieloszpon wietnamski
Wieloszpon szary
Wieloszpon hainański
Wieloszpon malajski
Wieloszpon białobrody
Wieloszpon lśniący
Rodzaj Rheinardia
Argus czubaty
Rodzaj Argusianus
Argus malajski
Rodzaj Pavo
Paw indyjski
Paw złoty
Rodzaj Afropavo
Paw kongijski
BIBLIOGRAFIA

TOM II - NOWOŚĆ
• CENA: 106 zł - z kosztami wysyłki, jeśli płatne z góry na konto Wydawnictwa.
• CENA: 118 zł jeśli płatne za pobraniem, czyli przy odbiorze u listonosza.
PROMOCYJNA OFERTA dotyczy łącznego zakupu (TOM I i TOM II)
• CENA 190 zł/komplet - z kosztami wysyłki, jeśli płatne z góry na konto Wydawnictwa.
• CENA 202 zł/komplet - jeśli płatne za pobraniem, czyli przy odbiorze.

ZAMÓWIENIA:
1. Płatne z góry: Wystarczy wypełnić dowód wpłaty - może być ten wycięty z gazety lub każdy inny przyjmowany na poczcie lub w banku - wpisując swój adres i tytuł książki. Można też wpłacić korzystając ze swojego konta bankowego w internecie. Procedura jest taka sama jak w przypadku każdego innego przelewu. Oto nasze dane niezbędne do wypełnienia dowodu wpłaty lub złożenia dyspozycji przelewu przez internet: Wydawnictwo fauna&flora, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, nr rachunku: 24 1300 0000 2076 8915 7020 0001.
2. Płatne za pobraniem czyli przy odbiorze. Aby złożyć zamówienie należy podać w dowolny, wygodny dla siebie sposób - dzwoniąc, pisząc, itp. - dane do wysyłki, czyli swój adres. W razie wszelkich pytań prosimy dzwonić pod numer: 77/456-74-39 lub 606 930 559.

Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, te. +48 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.